De Kandidaten

Mijn naam is Marlene Postma.
Ik woon al meer dan 50 jaar met veel genoegen in Weststellingwerf.
En al 5 jaar zit in de gemeenteraad. De laatste paar jaar als onafhankelijk raadslid. En nu al meer dan 2 jaar als volksvertegenwoordiger voor Krachtig Sociaal Groen. Omdat ik een hart voor mensen heb, wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de inwoners de kansen krijgen die zij verdienen.
Krachtig Sociaal Groen is voor mij de partij die het meest bij mij past door de kernwaarden Transparantie, Eerlijke Politiek en Samenwerking, die ik zeer belangrijk vind. En nu doen wij, Krachtig Sociaal Groen, als lokale politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze partij is een afspiegeling van de samenleving, dat blijkt ook uit de keuze van de kandidaten die op onze lijst staan.
Ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren en motiveren om er bij de gemeenteraadsverkiezingen alles uit te halen wat erin zit. Mijn motivatie om mij politiek in te willen zetten is, om in mijn rol als volksvertegenwoordiger vanuit de partij Krachtig Sociaal Groen, voor de gemeente Weststellingwerf en de burgers zichtbaar te zijn en onze doelen na te streven. Ik ben iemand die mensen kan verbinden en verenigen achter een gemeenschappelijk doel. Ik houd van samenwerken. In mijn rolstoel rol ik / stap ik gemakkelijk op mensen af. Ik wil mij niet beperken tot alleen samenwerking binnen KSG, maar probeer juist ook andere raadsleden te winnen voor onze plannen. Ik wil ermee bereiken dat mensen weer vertrouwen krijgen in elkaar en in de toekomst.
Ook ben ik ambassadeur van het VN-Verdrag Handicap en ik ben ook landelijk Raadslid van de Week geweest van Raadslid Nu. Verder ben ik nog lid en vrijwilliger van verschillende andere belangenorganisaties. Als u meer over mij wilt weten, kijk dan verder op de website.

 

Mijn naam is Andrei Vonk en ik ben 29 jaar en ik ben een echte Weststellingwerver. Ik woon inmiddels 25 jaar in het dorp Wolvega. In de tijd dat hier nu woon, heb ik Weststellingwerf langzaam zien veranderen. Steeds weer met het oog op de toekomst en de generaties die gaan volgen. Een aantal opvallende beeldbepalende zaken vallen daarbij op. Zo heb ik meegemaakt dat onze stiekelstok (voormalig kunstwerk voor het centrumplein) plaats maakte voor een nieuw autoluw centrumplein. Daarnaast zijn er ook aanpassingen gedaan op en om het spoor. Inmiddels zie ik ook positieve veranderingen plaatsvinden in de dorpen rondom Wolvega. Ook hier wordt flink aan de toekomstige weg getimmerd. De gemeente Weststellingwerf zit dan ook absoluut niet stil.
Sinds jongs af aan heb ik al interesse gehad in alles wat maar met politiek te maken heeft. Dit is onder andere één van de redenen dat ik me bij KSG heb aangesloten. Ik vind het belangrijk dat de stem van de inwoner gehoord wordt. Samen met de andere leden van KSG wil ik mij verder inzetten voor een duurzame samenleving waar we met zijn allen aan kunnen en blijven werken. Samen sta je sterker dan alleen. Samen kunnen we positieve veranderingen brengen. Ik geloof dat wij, als we met z'n allen de schouders eronder zetten, deze gemeente nog mooier en leefbaarder kunnen maken dan dat deze nu al is. Om dat te kunnen doen zet ik me in om ervoor te zorgen dat we in Wolvega een nieuw dorpshuis/multicultureel centrum realiseren. Hiermee willen we mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met elkaar maar ook onze kunst- en cultuursector verder bevorderen. Wij vinden dat dit centrum zeker ook een ontmoetingsplaats moet bieden aan onze jeugd. Helpt u ons mee om dit te realiseren? Stem dan 16 maart op KSG.

 

Ik zal me even aan u voorstellen. Mijn naam is Nienke Bergsma en ik ben 49 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 2 jongens van 20 en 22 jaar. Mijn hobby’s zijn wandelen en fotografie. Ik geniet dan ook altijd erg van de mooie gebieden binnen onze gemeente en op mijn vrije dagen zult u mij hier vast wel eens tegenkomen. Op dit moment volg ik de opleiding voor onderwijsassistent. Ik loop stage op een basisschool en daarnaast werk ik daar ook voor een aantal uren. Verder werk ik in het weekend op een zorg boerderij in Marknesse. Sinds een jaar ben ik steunfractielid van KSG en dat doe ik met veel plezier. Wat me aantrok aan deze partij is dat iedereen mee telt en dat je mag zijn wie je bent. Persoonlijk vind ik dat de KSG een mooie afspiegeling is van onze gemeente.
Ik sta als 3de op de lijst om u te vertegenwoordigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
Waar ik voor sta, dat wil ik u graag vertellen. Door mijn werk als onderwijsassistent weet ik hoe belangrijk taal is. Taal is namelijk meer dan alleen spreken. Je moet het kunnen lezen en ook nog eens begrijpen. Daarom wil ik me hard maken voor het tegengaan van de laaggeletterdheid en voor de nieuwkomers binnen onze gemeente, maar ook voor u die moeite heeft met het digitale verkeer waar we nu veel mee te maken hebben. Verder wil ik  me hard maken voor de muziek en cultuur binnen onze gemeente. Persoonlijk vind ik dat er binnen onze gemeente te weinig aan gedaan wordt. Jongeren hebben geen plek om naar toe te gaan. Ik mis de festiviteiten en dan bedoel ik natuurlijk niet alleen het Lindefestival. Als het aan mij ligt, gaan we veel meer doen om deze gemeente nieuwe cultuur in te blazen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om te luisteren naar burgerinitiatieven en die ook bespreekbaar maken binnen onze gemeente.

 

Mijn naam is Stephan Mast en ik ben 27 jaar en woonachtig in Wolvega. Sinds circa 2017 betrokken bij de gemeentepolitiek in Weststellingwerf naast Marlene, het is dan ook geen wonder dat ik namens KSG deel neem aan de verkiezingen. In mijn optiek hoort de gemeenteraad zich breed in te zetten voor het welzijn, de veiligheid en het bieden van een werkbaar platform voor de inwoners en ondernemers in de gemeente. Wat mij in het bijzonder opvalt is dat dit op sociaal cultureel gebied onvoldoende tot niets gebeurd. Doodzonde want er is behoefte zat. Namens KSG hoop ik dat wij de komende vier jaar namens en met u mogen werken om op een sociale, transparante manier hier verandering in te mogen brengen.

KSG heeft mijn interesse gewekt door haar partijprogramma, waar ik me heel goed in kan vinden. Ik wil mij voor 100% inzetten voor een inclusieve samenleving, dus niemand uitgezonderd! Ongeacht Ras, Geloof, Kleur, Levensovertuiging, Valide, Mindervalide, Gehandicapt, LHBTIQ enz. enz. Men hoort er allemaal bij!
Ook zal ik pleiten voor een dementie-vriendelijke gemeente en een bijdrage leveren aan de speerpunten van KSG.