Expertmeeting Kinderarmoede op donderdag 5 december 2019

Het Fries Sociaal Planbureau organiseerde deze bijeenkomst “Kinderarmoede, nu en later”

Naar kinderarmoede wordt veel onderzoek gedaan, maar wat brengt de toekomst als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede?

Bijna één op de tien kinderen in Friesland leeft in een huishouden met een laag inkomen. Voor veel kinderen betekent dit: geen geld voor (gezond) eten, de huur, schoolreisje, hobby of een kinderfeestje.

Volgens de meest recente cijfers van het CBS gaat het om 9800 kinderen in de hele provincie Friesland.

Naast een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, onder meer veroorzaakt doordat de schooladviezen in Friesland lager uitvallen dan elders, voorspelden de kenners een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, wat kan leiden tot stress in de gezinnen. Ook zien de experts steeds meer bureaucratie. Ze pleitten dan ook voor “minder regels en meer lef”.  Het toeslagenstelsel is te ingewikkeld.

Als we weer een economische crisis krijgen, dan zal de armoede toenemen.

Daarbij komt dan de vraag: Is ons vangnet voldoende toegerust.

Voor mij een leerzame en educatieve bijeenkomst, binnenkort met een vervolg, waar Krachtig Sociaal Groen, zich hard voor maakt.

Marlene Postma
Lijst Marlene Postma/Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf