Marlene Postma is sinds eind vorig jaar ambassadeur van het VN-verdrag Handicap.

Op 14 juli 2016 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag voor de Rechten van personen met een handicap goedgekeurd en geratificeerd.

Eind maart 2017 heeft Staatssecretaris Van Rijn een plan van aanpak voor de implementatie ervan gepresenteerd. Het implementatieplan bestaat uit verschillende onderdelen/ sporen. Dit zijn:

– Participatie. Hiervoor is De Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag verantwoordelijk. Deze Alliantie bestaat uit Ieder(in), Mind Landelijk Platform GGZ, Per Saldo, LFB en Coalitie voor Inclusie.

– Lokaal. Hierbij gaat het om de lokale inclusieve agenda in alle gemeenten, onder aanvoering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (VNG). In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking meedoen in de samenleving en precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking.

– Goederen en Diensten. Hierbij gaat het gaat om een aanpak per bedrijfstak. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB - Nederland zijn verantwoordelijk.

– Het Rijk als organisatie en werkgever. Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie op dit spoor.

– De beleidsterreinen binnen alle ministeries. Alle ministeries zijn hierbij betrokken, ook hierbij treedt het ministerie van VWS op als coördinerend ministerie.

Het College voor de Rechten van de Mens controleert of alle instanties zich aan de afspraken houden.

Het College brengt ieder jaar verslag uit met een rapport.

Als VN-ambassadeur wil ik de rechten van mensen met een beperking waarmaken door te werken aan een samenleving waar iedereen in mee kan doen.

Ik denk mee en geef advies hoe je het VN-verdrag in de praktijk kunt toepassen, of over oplossingen die het VN-verdrag dichterbij brengen.

Ik wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daar maak ik mij hard voor.

 

Marlene Postma

Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf