Persoonlijk verslag (03-12-2019) van Marlene Postma: congres Gelijk is Gelijk

Op persoonlijke uitnodiging van de voorzitter: Jan Troost,  was ik op dinsdag 3 december 2019 aanwezig op het grote congres “Gelijk is Gelijk” in het Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht. Deze dag was bedoeld voor iedereen die zich inzet voor de doelen van het VN-Verdrag Handicap en georganiseerd in samenwerking met Ieder(in) en VNG, met financiële ondersteuning vanuit het ministerie van VWS.

Op 14 juli 2016 heeft de Nederlandse regering het VN-Verdrag voor de rechten van Personen met een Handicap goedgekeurd.

Sinds 2016 zijn de Nederlandse gemeenten verplicht het VN-Verdrag Gehandicapten in beleid uit te voeren. Doel van het verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van mensenrechten van mensen met een beperking. Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek naar schendingen van mensenrechten of naar het niveau van bescherming van deze rechten. Daarnaast is het College actief op thema’s die mensen met een beperking aangaan: rondom discriminatie in het onderwijs, bij het wonen, op de arbeidsmarkt, in het openbaar vervoer en bij goederen en diensten, zoals winkelen, sporten, uitgaan, verzekeren en zorg. Mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dat is niet altijd het geval. Veel van de mensen met een beperking bevinden zich nog steeds in een achtergestelde positie, zij ervaren belemmeringen waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen.

Ik ging deze dag met een fijn gevoel naar dit congres, dit was omdat ik de dag ervoor in de gemeenteraadvergadering een motie die betrekking heeft op het VN-Verdrag had ingediend, die unaniem is aangenomen.

In het programma kwamen onderwerpen aan bod als: Hoe kijken we naar een handicap?  Hoe toegankelijk zijn goederen en diensten na 3 jaar VN-Verdrag Handicap? Belangenbehartiging en het VN-Verdrag Handicap.

Tussendoor waren er optredens van Cabaret: “De Gemeentereiniging.”

Een verrassing was, dat Prins Carnaval, de eerste in Nederland in een rolstoel, met zijn gevolg de zaal binnen reed en met luid gejuich werd ontvangen.

Een samenleving waarin goed gekeken wordt naar mensen met een beperking, is uiteindelijk een veel fijnere samenleving voor iedereen.

Daarom is ook in onze gemeente het VN-Verdrag Handicap van kracht: recht op gelijke behandeling en gelijke rechten voor mensen met een beperking.

Marlene Postma
Lijst Marlene Postma/Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf

Welke drempel was vandaag te hoog voor jou?