Een nieuw jaar en nieuwe kracht.

Het is nu meer dan anderhalf jaar geleden dat deze situatie mij overkwam in een partij die ik met overtuiging en veel inzet had gediend: een sfeer van oneerlijkheid, intimidatie en pesterijen. Dit is niet zo gemakkelijk te vergeten.
Na een zware moeilijke tijd, heeft deze onverkwikkelijke zaak mij aan het begin van het jaar doen besluiten om alle schepen van de laatste anderhalf jaar achter mij te verbranden.

Nu, ik kan u zeggen dat dit heeft geholpen, ik voel mij zeer bevrijd. Want nu word ik niet meer voortdurend herinnerd aan de druk die aldoor op mij werd uitgeoefend om mijn positie daar op te geven.


Zonder de steun die ik van zo veel mensen, in de eerste plaats van mijn steunfractie, heb gekregen, had ik de stap niet kunnen zetten om met een nieuwe partij te beginnen.


Het is bijzonder dat er mensen zijn die achter je staan met betrekking tot de plannen die jij als volksvertegenwoordiger voor alle inwoners, vooral voor de kwetsbare en zwakkere mens van Weststellingwerf, voor ogen hebt.


Wij gaan nu vooruitkijken en onze partij opbouwen. Dit vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. Het nieuwe jaar geeft ons de kracht om dit voor Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf te doen.