De leestafel bevat allerlei zaken als 'Keek op de week's, ingediende moties , persberichten  en verslagen van werkbezoeken gedurende de afgelopen periode.