Op 5 november hebben twee leden van Krachtig Sociaal Groen / Lijst Marlene Postma een bezoek gebracht  aan de informatiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat , Vermilion , Staatstoezicht op de Mijnen in Oldelamer en Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Wij konden vragen stellen over het onderwerp- instemmingsbesluit Oldelamer.

Dit kon ons helpen om een visie te vormen over het ontwerp-instemmingsbesluit.

Men kan tot en met donderdag 5 december 2019 hierover een zienswijze indienen.

De minister heeft een aanvraag ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de gaswinning in de omgeving van Oldelamer.

Het gaat hierbij om het herstarten van de gaswinning uit het veld Oldelamer.

Het Winningsplan Oldelamer.

Het winningsplan Oldelamer is ingediend om de productie uit het gasveld Oldelamer te kunnen herstarten. Sinds 2014 ligt de productie uit dit gasveld stil. In de nieuwe aanvraag is het aangevraagde volume minder dan het eerder vergunde volume.

Naast het hervatten van de productie is er ook het voornemen om een aftakking te boren naar een ander gedeelte van het veld. De duur van de productie wordt verlengd tot en met 31 december 2039.

Onderdeel van het nieuwe winningsplan is het boren van een aftakking vanuit 

één van de bestaande putten. De twee bestaande putten ( zichtbaar als PLR-01 en OLR-02) bereiken niet het hele gasveld, waardoor het gas uit een bepaald deel van het gasveld niet of nauwelijks bereikt wordt.

Met het winningsplan wordt door het mijnbouwbedrijf aan het ministerie gevraagd in te stemmen met een totale productie van 2.596 miljoen Nm3 tot en met 31 december 20139, waarvan nog maximaal 528 miljoen Nm3 geproduceerd kan worden. Dit betekent dat wanneer het ministerie instemt, er uiteindelijk minder geproduceerd wordt dan waarmee eerder in het oude winningsplan is ingestemd.

We kregen van de daar aanwezige partijen veel informatie o.a. Planning en procedure winningsvergunning, wat is bodemdaling, bodemtrilling en oorzaken, omgaan met schade en nog veel meer.

Wij waren daar 3 uren  aanwezig en hebben duidelijk en alle vragen die we hadden beantwoord gekregen en gingen voldaan en voorzien van veel informatie weer op weg naar huis.