Deze motie is ingediend door Lijst Marlene Postma.

Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het brengt mensen samen, maakt de gemeente levendig, en geeft voor veel mensen de nodige ontspanning en plezier. Bij een evenement zoals b.v. het Lindefestival, moet het toch mogelijk zijn dat iedereen daarvan kan genieten? Voor een aantal bezoekers van het festival was dat niet het geval, omdat er geen Invalidentoilet aanwezig was.

" Veel gehandicapten en twee miljoen buik- en blaaspatiënten in Nederland blijven regelmatig thuis, uit angst geen toilet te kunnen vinden"
(onderzoek: de Maag-Lever-Darm stichting).

En door de beschikbaarheid van een invalidentoilet, zullen met name mensen met een handicap en chronisch zieken zoals buik- en blaaspatiënten meer de deur durven uit te gaan, waardoor de kans op eenzaamheid vermindert bij deze groep mensen. Deze kleine verandering voor onze gemeente, betekent iets groots voor veel inwoners en bezoekers van onze gemeente, Weststellingwerf.

Krachtig Sociaal Groen (Lijst Marlene Postma) is daarom erg blij dat de motie werd aangenomen door de gehele raad.