Persoonlijke brief aan mijn kiezers

De reden dat ik een ingezonden brief naar de courant heb verstuurd is, dat ik u allen wil vertellen wat het proces is geweest van de afgelopen twee jaar dat ik voor GroenLinks in de gemeenteraad zat.

Allereerst wil ik u als kiezer die op mij gestemd heeft, en dat waren er veel bij de gemeenteraadsverkiezingen, vertellen dat ik enorm dankbaar ben voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld. Ik had nooit kunnen bedenken dat mijn start in de nieuwe periode zo’n moeilijke tijd zou worden. Maar dat is het wel geweest.  De mensen die mij kennen weten dat ik een eerlijk, oprecht persoon ben en dat ik altijd bereid ben om mensen te helpen. Voor mij is het een proces van vallen en opstaan geweest, waarin ik tot het besef kwam dat ik toch tegen onwaarheden en negatieve berichten moest ingaan, want eerlijkheid duurt het langst.

Ik ben unaniem op de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2017 gekozen tot lijsttrekker en daarna werd ik fractievoorzitter. Nu hebben de ontwikkelingen van de laatste weken mij en ook de steunfractie ons ertoe gebracht om goed na te denken over wat de toekomst ons zal brengen. Het bestuur en mijn fractiegenoot van GroenLinks Afdeling Weststellingwerf wilden in Juli 2018 dat er een rolwisseling zou plaatsvinden. Dat hield in dat mijn fractiegenoot mijn plaats als fractievoorzitter zou overnemen, omdat de heer Thijssen meer kwaliteiten zou hebben. Daar ging ik niet mee akkoord, omdat ik al een aantal jaren tot volle tevredenheid van de afdeling in de gemeenteraad zat.

Daarna is er een felle strijd ontstaan met het afdelingsbestuur, mijn fractiegenoot en een paar leden. Dit is geëindigd met een ledenvergadering op 27 februari 2019 waar het bestuur , de fractiegenoot en een aantal leden het vertrouwen in mij als fractievoorzitter en ook als raadslid hebben opgezegd. De steunfractie en ik waren daarbij niet aanwezig.

In de periode die toen volgde, hebben heel veel mensen mij steun toegezegd en steunbetuigingen gestuurd en dat heeft mij de kracht gegeven om door te gaan. Ook heeft de steunfractie bij verschillende publieke uitlatingen en brieven aan het Landelijk partijbestuur aangeven , wat de werkelijke gang van zaken is geweest. Daar is echter nooit iets mee gedaan.

Doordat ik tegen de uitspraak van de Commissie Geschil en Beroep van Groen Links in beroep ben gegaan, ontstond een vreemde situatie. Het bleek, dat degenen die de rolwisseling wilden opeens geen partij meer waren tegen mij, maar dat de zaak nu speelde tussen twee partijen: het Landelijk partijbestuur en Marlene Postma. Ik ben nooit gehoord door het Landelijk Partijbestuur .

Dit is geëindigd in een voorwaardelijke uitspraak van de Commissie Geschil en Beroep van GroenLinks. Dit kwam er op neer dat het verlies van vertrouwen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019 zwaarder weegt dan de deels gegronde bezwaren van Marlene Postma. En dat zij alleen lid kan blijven van Groenlinks als zij haar raadlidmaatschap opzegt en de raadzetel ter beschikking stelt aan Groenlinks. Doet zij dit niet , dan wordt zij op 20 september 2019 definitief geroyeerd.

Met dit gegeven hebben ik en de steunfractie de conclusie getrokken dat wij als zelfstandige fractie verder moeten gaan. Het is nooit mijn keuze geweest om geroyeerd te worden, ik heb hier niet om gevraagd. Het is zo dat ik Groenlinks niet verlaat, maar Groenlinks verlaat mij. Daarom zal ik mijn lidmaatschap niet opzeggen van Groenlinks. De steunfractie heeft dit de afgelopen week wel gedaan.

De afgelopen week is er vanuit het Landelijk bestuur verschillende keren contact opgenomen om te horen wat mijn beslissing zal zijn in deze zaak, maar daar heb ik nog geen antwoord op geven.  Wat bleek: als ik voor 24.00 uur de 20e september mijn lidmaatschap zou hebben opgezegd , het Landelijk bestuur mij niet meer hoefde te royeren. Dan had ik er zelf voor gekozen om uit de partij te stappen.

Dit is voor mij de reden geweest om mij af te splitsen van Groenlinks in de gemeente Weststellingwerf.Datgene waarvoor jullie mij als kiezer het vertrouwen hebben gegeven, wil ik voortzetten samen met mijn steunfractie, als lijst Marlene Postma of onder de vlag van een nieuwe partij .

Marlene Postma
Lijst Marlene Postma/Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf