Maandag 27 januari 2020 diende Lijst Marlene Postma een motie in om de situatie rondom mensen met een beperking in het centrum van Wolvega te verbeteren. Deze motie vond steun bij bijna de helft van de raad. Bovenstaande motie is dan ook niet aangenomen. Desalniettemin blijft Lijst Marlene Postma/KSGW zich inzetten om Wolvega (zowel binnen als buiten het centrum) meer toegankelijk te maken voor alle doelgroepen. Iedereen heeft namelijk het recht om zonder zorgen te kunnen genieten van alles wat de gemeente Weststellingwerf te bieden heeft.