Een nadere kennismaking met lijsttrekker Marlene Postma

Ik ben Marlene Postma, woonachtig in Nijetrijne in de gemeente Weststellingwerf.
U kent mij als raadslid in deze gemeente, maar de interesses van deze volksvertegenwoordiger beperken zich niet alleen tot de politiek. Ik ben geboren in Den Helder, daar heb ik een groot deel van mijn opleidingen gedaan. Door het werk van mijn man (hij werd duiker voor een bedrijf in Wolvega), zijn we verhuisd naar Friesland. Mijn interesses zijn altijd geweest en nog: de politiek, kunst en cultuur – met name dans en ballet, Alles op Werelds Bloemwerk, kleding ontwerpen en maken, reizen en nog veel meer. Ik ontdekte al vroeg dat ik een persoon ben die er voor anderen wil zijn.
Dat is altijd een rode draad door mijn leven geweest. Het lesgeven was daar een onderdeel van.

Ik heb een periode in Zuid-Amerika gewoond door het werk van mijn man en daar heb ik samengewerkt met een daar bekende dansschool. Daar werkten wij samen in een tv. programma Lets Dance (stijldansen, dans en ballet) en waar we aan uitwisseling deden. Toen wij terug kwamen naar Nederland heb ik de Dansacademie en een opleiding Stijldansen gedaan en ontwikkelde mijn eigen Dans Keep-Fit en Callanetics, wat hier in Nederland nog niet bestond en startte een dans- en balletschool, waar ik met veel plezier aan veel kinderen en volwassenen heb lesgegeven. Een prachtige tijd, waarin we met groepen optraden in De Harmonie in Leeuwarden, in Drachten en ook in Utrecht. Het was dus moeilijk toen ik op advies van de specialist acuut moest stoppen met mijn werk omdat ik reuma bleek te hebben. Gelukkig was ik al lang bezig met schilderen en tekenen, en ik was al lid van de Noorder Kunstkring sinds ik kind was. Op de academie Beeldende Kunst heb ik de benodigde opleidingen gedaan en alles met diploma’s afgesloten, waaronder sieraden maken en schilderen met plantaardige materialen en grote objecten maken met alles wat daarbij hoort. Ik heb ook een aantal keer meegedaan aan de kunstroute in de Rottige Meente. Een akte op het gebied van handvaardigheid haalde ik zodat ik op school kon lesgeven. Dat was een mooie tijd.

Maar ik ben ook opgevoed met alles wat met de natuur heeft te maken. Daarom begon ik aan een opleiding Bloemsierkunst. Daarin heb ik als één van de weinige mensen in Friesland de Proeve van Meesterschap (ook op het bruidsbloemwerk van over de gehele wereld) behaald en de Master op het gebied van bloemsierkunst. Ik heb vele demonstraties gedaan, o.a. in de Rai en in Utrecht. En al die tijd was ik zeer geïnteresseerd in de politiek. Die interesse heb ik van huis uit meegekregen. Ik zat al vaak op de publieke tribune om de raadsvergaderingen te volgen. Ik ben daar een paar jaar tussenuit geweest omdat ik door een medische misser met een dwarslaesie en meerdere beperkingen in een rolstoel belandde. Want de reuma heeft zijn verwoestende werk ook gedaan en daardoor draag ik nu braces.
Er waren in die tijd geen mensen in de politiek in de gemeente met een handicap of beperking. Op een gegeven moment werd ik gevraagd door iemand van een landelijke partij of ik mij ook bij hen wilde aansluiten. Dat heb ik gedaan, maar achteraf bleek dat niet zo’n goede keuze te zijn geweest. Ik volgde verschillende opleidingen in het hoofdkantoor van die partij in Utrecht en heb daar ook kennis opgedaan. Ook werd ik ambassadeur van het VN-Verdrag Handicap, ik sloot mij aan bij verschillende belangenorganisaties en werd daar vrijwilliger van.

Ondanks het vele raadswerk en de beperkingen die ik heb, werk ik nog steeds graag in de tuin en schilder en teken ik zolang het gaat in de tijd buiten de politiek. Ook het speciale bloemwerk doe ik ondanks de beperkingen nog graag. Meer tijd gaat zitten in de gesprekken met mensen die met een hulpvraag komen. Dat zijn tegelijk ook mooie en waardevolle contacten, die ik ook niet zou hebben willen missen.