De kracht van Proza en Poëzie
Een voorstelling met
Jan de Haan, Johan Veenstra en Grietje Bosma


De deelname aan cultuur staat hoog in het vaandel van de KSGW (Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf). Marlene Postma pleit voor een culturele accommodatie in Wolvega waar de diverse aspecten van cultuur een podium kunnen krijgen. Het blijft niettemin een moeilijk te realiseren wens, zowel de invulling van een cultureel programma als het vinden van een goede accommodatie. Het staat ook niet hoog op de agenda van de gemeenteraad. Om dit onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen en misschien ook op de agenda van de gemeenteraad te krijgen nam zij het initiatief om sinds lange tijd weer een culturele avond in de Kijkzaal in de Bibliotheek te laten plaatsvinden.
De organisatie en uitvoering is in handen van ervaren theatermensen die in samenwerking met Werkgroep de Kijkzaal deze avond met als titel "De Kracht van Proza en Poëzie " mogelijk maken.

Op zullen treden twee bekende gezichten uit Weststellingwerf, Jan de Haan, gepensioneerd hoogleraar, en de bekende schrijver en dichter Johan Veenstra. Mensen met een verschillende achtergrond maar met een gedeelde passie voor proza en poëzie. Zij vullen die avond met het voordragen van eigen werk in respectievelijk het Nederlands en het Stellingwerfs, maar onderzoeken ook de herkomst van hun passie voor en de kracht van de Poëzie. De gespreksleider voor die avond
is de dichteres Grietje Bosma.

De datum is donderdag 7 oktober, de zaal opent om 19.30 uur en het programma start om 20.00. De entree bedraagt € 5,00.
De horeca wordt verzorgd door
werkgroep De Kijkzaal en is kostenloos.


Reserveren is noodzakelijk en kan via ksgw@kpnmail.nl of telefonisch naar
06 1966 3098 (dagelijks tussen 18.00
en 19.00 uur).