FRACTIE:     Marlene Postma (Lijst Postma)

BESTUUR:    Reitze Brouwer, voorzitter
                      Andrei Vonk, interim-secretaris
                      Stefan Bergsma, penningmeester