FRACTIE:   Marlene Postma (Lijst Postma)

BESTUUR: Reitze Brouwer,   voorzitter
                       Jaap Elzenaar,     secretaris
                       Stefan Bergsma, penningmeester

WEBSITE:   Andrei Vonk,        beheerder

MEDIA:        Andrei Vonk,        beheerder