''Keek op de week'' (5)

Maandagavond 27 januari 2020.


Een indrukwekkende Holocaustherdenking in het gemeentehuis van Wolvega.
Bij het tijdelijke Holocaust monument “LEVENSLICHT” werden de Holocaust slachtoffers herdacht. De stenen van het monument symboliseren het leven dat nu in de gemeenschap gemist wordt. Door te herdenken blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. Ze worden gemist. Wij Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf waren erbij.

 

Raadsvergadering 27 januari 2020.


Raadslid Marlene Postma heeft vragen gesteld over de overlast die in het land en in onze gemeente bestaat wat betreft het afgelopen oud en nieuw. Schade en overlast in onze gemeente. Burgemeester André van de Nadort: Er worden ieder jaar maatregelen genomen: van het weghalen van afvalbakken in de openbare ruimte tot het laten branden van alle openbare verlichting. Verder worden ieder jaar de aandachtsgebieden in kaart gebracht waar sprake was van onrust en worden personen die zich niet gedragen hebben door de politie bezocht. De kosten schat de burgemeester op 500 tot 1000 euro.

De KSGW motie: “Toegankelijkheid voor Iedereen” 


legde de raad het voorstel voor om een overzicht te maken van alle knelpunten in de centrumkernen van de gemeente, met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Een aantal partijen vond de motie te ver gaan. Deze haalde het niet, maar Marlene Postma heeft de motie aangehouden. Met de tweede motie wilde een andere partij een paragraaf “toegankelijkheid” aan de raadsvoorstellen toevoegen. In onze ogen krachteloos, omdat er enkel vrijblijvende intenties in worden uitgesproken, terwijl de doelgroep behoefte heeft aan daadkracht op basis van concrete verplichtingen die de raad is aangegaan.
Want: het gaat ons vóór alles om een inclusieve Samenleving in Weststellingwerf.
Daarvoor moeten wij als partijen samenwerken, elkaar geen vliegen afvangen en al helemáál niet proberen elkaar te ondermijnen. Vandaar, en omdat de motie die de andere partij bijna een maand na die van ons heeft ingediend met steun van enkele andere partijen nog altijd beter is dan niets, hebben wij wel met deze motie ingestemd. 
Want, hoewel de paragraaf tot niets verplicht, zijn uitgesproken intenties altijd nog beter dan niets!

Vragen m.b.t. Kunstgrasveld FC. Wolvega.


Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat uit de rubberkorrels op kunstgrasvelden stoffen kunnen lekken die terecht komen in de grond om de velden. Bij onderzoeken vond het RIVM concentraties zink, kobalt en minerale olie die de geldende normen voor bodem en waterbodem overschrijden.
Er was een melding van Dagblad Trouw dat voetbalclubs duizenden euro’s aan boetes riskeren wegens vervuilende kunstgraskorrels. Dit na een uitspraak van een rechter in Enschede. Ook het Fries Dagblad schreef erover.
De vragen waren: of er ook granulaat gebruikt gaat worden bij het kunstgrasveld van FC Wolvega? Of de uitspraak van een rechter in Enschede nog invloed heeft op de gebruikte materialen voor dit kunstgrasveld?
Als antwoord gaf de wethouder dat er geen granulaat gebruikt gaat worden maar een duurder materiaal TPE. Na mijn vraag wat de betekenis hiervan is, zei hij toe, dat hij hierop nog terugkomt.

Geluidsontheffing voor seismisch onderzoek.


Het College van B&W verleent een geluidsontheffing aan Vermilion voor het uitvoeren van een seismisch onderzoek in Slijkenburg, Scherpenzeel, Munnekeburen en Langelille. Het onderzoek geeft Vermilion een (3d-) beeld van de ondergrond. De ontheffing betekent niet dat Vermilion een proefboring mag doen. Het beleid van de gemeente ten aanzien van gaswinning blijft negatief.

In deze week veel afspraken gemaakt voor de komende tijd, waarin we weer veel kennis kunnen opdoen.