''Keek op de week'' (46)

Niemand is aan de deur geweest woensdagavond en heeft aangebeld.


Alle voorgaande jaren stonden er toch wel kinderen voor de deur die met traditionele of soms ook wel zelf verzonnen liedjes ons kwamen verblijden.
Dat wij de mooie zelfgemaakte lampionnen konden bewonderen en zelfs nog een praatje maakten dat is dit jaar aan onze neus voorbijgegaan.
Het feest van Sint-Maarten is een van de weinige festiviteiten die dit jaar min of meer gewoon konden doorgaan. Veel andere feesten gaan dit jaar niet door. Het Sinterklaasfeest kan in grotere kring niet gevierd worden want dat druist in tegen het huidige coronaregime.
Ook met de hele familie het kerstfeest vieren zal moeilijk worden. En ook zijn alle nieuwjaarsvieringen waar vuurwerk aan te pas komt, verboden, dus het wordt een stille oud en nieuw viering.
Toch kan de intocht van Sinterklaas op een andere manier worden beleefd. Dat kan men live volgen op de tv. Deze traditie wordt in dit coronajaar toch
voortgezet. Maar toch is deze gebeurtenis deze keer anders. De pakjesboot komt aan in een fictieve haven. Omdat er geen publiek bij aanwezig kan zijn, worden precieze plaats en de tijd van aankomst strikt geheim gehouden. Het gevolg van Sinterklaas bestaat uit vele soorten Pieten.
Gelukkig kan dit kinderfeest gewoon doorgaan ondanks de uitdagingen waarvoor het coronavirus onze samenleving stelt. Het gaat tenslotte om het feest waar kinderen ieder jaar weer verlangend naar toe leven.


Van de circa 100.000 gehandicapte kinderen in ons land heeft 85% in hun omgeving geen vriendjes.

 

Uit vergelijkend onderzoek van de Stichting het Gehandicapte Kind naar de sociale positie van gehandicapte kinderen in ons land tussen 1950 en 2020, blijkt dat die behoorlijk verslechterd is. De toekomst die ouders voor hun kind voor ogen hadden met een gezond kind verandert ineens als blijkt dat het kind gehandicapt is. Het is duidelijk dat de sociale inclusie van kinderen met een handicap niet evenredig is meegegroeid met de verbeteringen in de zorg. Henk-Willem Laan, directeur van de Stichting het Gehandicapte Kind:” Het sociaal isolement is de afgelopen zeventig jaar alleen maar groter geworden voor deze kinderen, ondanks dat de specialistische zorg over diverse handicaps de afgelopen jaren sterk is verbeterd”.
“Niet alleen hebben gehandicapte kinderen vaak geen vriendjes, maar ook geen plek om te spelen en andere kinderen te ontmoeten”, stelt Laan. Het is toch te gek voor woorden dat 9 op de 10 speeltuinen niet geschikt zijn voor kinderen met een beperking? Hierdoor zijn ze genoodzaakt om verder van huis sociale activiteiten te ondernemen. En ontmoeten zij vrijwel geen kinderen in hun eigen buurt. Maar liefst 62% van mensen met een beperking geeft aan eenzaam te zijn. En dit begint al vanaf jongs af aan.
Deze kinderen leren eigenlijk alleen omgaan met volwassenen, ze kunnen zich niet optrekken aan leeftijdsgenootjes waar ze normaal gesproken mee zouden kunnen spelen om zich sociaal te ontwikkelen. Er mag wel meer begrip zijn voor kinderen die anders zijn. Afgelopen maandag is de eerste editie van de Week van het Gehandicapte Kind van start gegaan. Het gaat om ruim 100.000 gehandicapte kinderen, terwijl we weten dat er jaarlijks ook 7.000 met een handicap worden geboren. De boodschap luidt: Geen kind zonder vriendjes. De politiek, scholen, sportclubs en ouders oproepen ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer eenzaam is vanwege een handicap. Voor ouders met een gehandicapt kind is het goed dat er deze week meer aandacht komt voor het gehandicapte kind.

Weer bomen die gekapt worden in Weststellingwerf.


Wat is hier aan de hand? Veel bomen(sparren) moeten worden gekapt omdat ze een prooi zijn geworden van de letterzetter.
In de omgeving van Noordwolde, De Hoeve, Nijeholtpade en Zandhuizen zien we langs de paden in het Meenthe bos enorme stapels boomstammen liggen klaar voor het vervoer. Ook op een aantal andere locaties vindt uitdunning van bosvakken plaats. De letterzetter is een donkerbruin kevertje dat in staat is om sparren uit te roeien. Dankzij droge zomers van de afgelopen jaren en het droge voorjaar van 2020 rukt het verwoestende diertje op. Het beestje is gek op naaldbomen in het bijzonder de fijnspar, de lariks, de douglasspar en de gewone zilverspar. Het kevertje heeft het voorzien op volwassen, verzwakte bomen. Als er veel letterzetters zijn en weinig verzwakte sparren, kunnen letterzetters zich ook op gezonde exemplaren richten. Om een gezonde boom succesvol aan te vallen zijn ongeveer 4000 tot 6000 letterzetters nodig. Je ziet de boom dan langzamerhand steeds bruiner kleuren. En zal uiteindelijk sterven.
In Nederland rukt het beestje op in Overijssel, Drenthe en Brabant. Hele bospercelen kunnen in een paar maanden tijd van gezond groen naar treurig bruin veranderen. De snelheid waarmee het diertje oprukt is wel verontrustend. Heeft de spar zijn langste tijd gehad? De laatste jaren horen we steeds meer over het kappen van bomen, Er zijn in onze gemeenten kastanje, essen en vele andere soorten bomen gekapt, omdat ze ziek waren of omdat de gemeente had besloten om ze weg te halen. De gemeente heeft een plantplicht, voor een gekapte boom een nieuwe planten. Wij vragen ons af of de gemeente wel aan die plantplicht, wat betreft de fijnsparren voldoet. Zullen we vragen over stellen.


Ik ben ambassadeur van het VN-Verdrag Handicap, dus ook KSGW. Het is de maand van Inclusief Onderwijs.

 

Het is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend dat elke jongere de mogelijkheid krijgt om zijn of haar talenten te benutten. Kinderen met een beperking en/of chronische aandoening krijgen vaak niet het juiste onderwijs. En als zij op school al hobbels ervaren, hoe moet dat dan later met een baan? Op 16 november vindt een debat plaats in de Tweede Kamer dat tot doel heeft het inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Scholen die Inclusief onderwijs willen bieden, ervaren onvoldoende steun of lopen tegen drempels aan in beleid en uitvoering. Vaak is de financiering lastig om rond te krijgen op het MBO en hoger onderwijs omdat daar geen speciaal onderwijs is. En als het er dan is, is er binnen de opleidingen weinig aandacht voor werk, alles is gericht op onderwijs. Studenten met een beperking hebben vaak al moeite om hun opleiding af te ronden. Voor hen zou het goed zijn om meer begeleiding te krijgen van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
In 2014 ging de wet Passend Onderwijs in. Elke leerling moet passende ondersteuning krijgen binnen het onderwijs. De wet is geëvalueerd maar het heeft nog niet voor de beoogde verbetering gezorgd, vooral voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben en noodgedwongen thuiszitten. Zij hebben maatwerk nodig. We moeten naar inclusief onderwijs om te zorgen dat iedereen welkom is. Veel jongeren worden vaak nog doorverwezen naar speciaal onderwijs, maar kunnen eigenlijk best naar regulier onderwijs. Het is juist goed dat deze groep samen opgroeit met jongeren zonder een beperking of chronische aandoening. Wij willen dat de stem van de jongeren goed vertegenwoordigd is, zij worden vaak niet gevraagd om mee te beslissen terwijl het juist om hen draait.