''Keek op de week'' (16)

Begin van de week, wat een verandering, het weer kan zo snel veranderen van de ene op de andere dag, eerst was het nodig om een vest of dikke jas te dragen en de volgende dag zagen we mensen in zomerkleding door het natuurgebied lopen. Wat een verschil.

De natuur laat zich ook al van zijn beste kant zien, de oude appelboom achter in de tuin staat bijna in de bloei, volgende week gaan we het zien.

Raad en algemene Commissievergaderingen op 16 april

Nu we gedwongen zijn om fysiek afstand van elkaar te nemen, moeten we op zoek naar nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te staan. Niet alleen met familie en vrienden, maar ook met collega’s. Online vergaderen is de norm geworden. Dat kan prima, als er aan een belangrijke voorwaarde wordt voldaan: verbinding.

Niet alleen de verbinding die het technisch mogelijk maakt om met elkaar te blijven werken- maar ook: elkaar steun en ruimte te geven in deze bijzondere tijd.

Op 16 april heeft er een korte raadsvergadering plaatsgevonden voorafgaand aan de Algemene Commissievergadering. Om als raad besluiten te kunnen nemen is het (aanwezigheids-) quorum nodig: dat is minimaal de helft van het aantal leden plus één.

Mocht het quorum niet worden gehaald, dan kan de burgemeester een tweede vergadering uitschrijven, met op de agenda geen andere onderwerpen dan zoals geagendeerd voor de eerste vergadering. Dan is de aanwezigheid van slechts één raadslid voldoende om besluiten te nemen

Aansluitend heeft op 16 april de Algemene Raadscommissie digitaal plaatsgevonden.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen zijn.  Men kan wel schriftelijk ‘inspreken’. Daarvoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming moeten kunnen volgen. Men kan live de vergaderingen volgen via www.weststellingwerf.nl/live.

Rook en Stookverbod in Weststellingwerf.

 

Vanwege de aanhoudende droogte geldt een rook- en stookverbod in Weststellingwerf. Dit gebeurt op advies van de brandweer. In bossen en natuurgebieden is het verboden om te roken en om vuur te stoken. Daarnaast is het in de gehele gemeente verboden om in de open lucht te stoken.

Een nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan volgens de Veiligheidsregio al de oorzaak zijn van een brand die een groot natuurgebied verwoest.

Gevlagd voor de moed van toen en nu.

 

Op 12 en 13 april 1945 werd Weststellingwerf bevrijd. Helaas zijn diverse vieringen van 75 jaar bevrijding in de gemeente vanwege het coronavirus afgelast. Door de gemeente is gevraagd om aan te haken bij de bevrijding van Friesland door op 15 april de Nederlandse, Weststellingwerfse of Friese vlag te hijsen of buiten te hangen. Veel inwoners hebben aan dit verzoek voldaan. Zo hebben we met elkaar op gepaste wijze stilgestaan bij het bijzondere feit dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd en dat vrijheid juist in deze tijd van moeite en beperkingen, ontzettend kostbaar is.

Onderzoek: patiëntenfederatie Nederland en branche vereniging Actiz.

 

Als gevolg van de coronapandemie zijn duizenden mensen in Nederland verstoken van thuiszorg. De patiëntenfederatie die 200 patiëntenorganisaties in Nederland vertegenwoordigt en Actiz de branche vereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op gebied van zorg en ondersteuning maken zich zorgen. Niet alleen om de wanhopige mensen die zeggen het door de afgeschaalde zorg niet meer te zien zitten, maar ook vanwege het onderzoek naar de situatie onder mantelzorgers. Bij 63% is er iets gewijzigd door de coronacrisis- de helft geeft minder of geen ondersteuning meer. Dit omdat ze worden geweigerd, bang zijn om zelf besmet te raken of besmettelijk te zijn en omdat er geen beschermend materiaal is. Een ernstige ontwikkeling: de thuiszorg wordt op grote schaal verminderd en ook de geboden mantelzorg is minder. Vooral de hulp bij het huishouden is flink afgeschaald. Die valt namelijk niet onder noodzakelijk medisch handelen.

Mantelzorgers zijn een vergeten groep. Over hen wordt amper gesproken in deze moeilijke tijd, toch gaat hun zorg door. Noodzakelijkerwijs hebben zij daarbij ook veel contacten o.a. met degene die zij zorg verlenen en met zorgmedewerkers. De zorgmedewerkers dragen beschermingsmateriaal.

De mantelzorger moet het zonder doen. Voor hem/haar is er niets.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft uitgebreide richtlijnen gemaakt met algemene hygiëneregels, regels en scenario’s over wanneer bv. beschermingsmaterialen moeten worden gebruikt. Mantelzorgers krijgen o.a. het advies om mentaal weerbaar te blijven en goed voor zichzelf te zorgen. Voor de huishoudelijke hulp adviseert men één keer per week contact bij de mensen die zelf een goed netwerk hebben. Voor mensen die geen netwerk hebben zijn enkele contacten in de week nodig.

Een opmerkelijk effect van deze crisis is, dat we gedwongen worden om nog meer samen te werken en veel mensen doen dat dan ook. De grote vraag die ons nu wel bezighoudt is hoe lang cliënten en mantelzorgers dit nog volhouden.

Wij zullen zoveel mogelijk binnen ons eigen gebied moeten blijven om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Want we krijgen waarschijnlijk te maken met een lange periode waarin ons sociaal verkeer beperkt blijft tot de eigen regio.

We moeten vertrouwen hebben in al die mensen die voor ons het juiste proberen te doen. De onderzoekers, artsen, verplegers, winkelpersoneel, de thuiszorg en al die anderen. Wij hopen dat dit het goede zal zijn dat vanuit deze crisis komt en blijft en dat is vertrouwen in elkaar hebben.