''Keek op de week'' (15)

Toch weer iets over het coronavirus en ons allen.

 

Het coronavirus brengt ons veel verdriet en narigheid. We moeten leren leven met een onzichtbaar virus dat overal kan zijn, maar we moeten ons daar niet bij neerleggen. Het virus is onder ons en daar moeten we het mee doen. Er zijn veel voorbeelden van hoe mensen zich aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Wij weten niet hoelang het gaat duren. Er is genoeg veerkracht, inventiviteit en creativiteit onder de bevolking. Ik wil u deelgenoot maken van iets wat mij veel duidelijk heeft gemaakt. Het was in de winter, ik keek s’morgens vroeg door het openstaande raam naar buiten de tuin in. Dit doe ik elke ochtend om de frisse lucht op te snuiven. Op die ochtend zag de tuin er heel anders uit, ik herkende iets waar ik een aantal jaren geleden, toen ik nog studeerde voor mijn Proeve van Meesterschap ,veel mee bezig was geweest. Ik heb toen veel inspiratie opgedaan in het onderzoeken van wat voor een bijzonder natuurproduct BAMBOE is. In onze tuin groeien verschillende soorten bamboe en op die ochtend lagen de halmen bijna op de grond. Dat kwam omdat ze bedekt waren met een dikke laag ijzel, het bracht mij terug op een deel van mijn Proeve: de buigzaamheid van bamboe is een mysterie op zich. Ook dat kunt u terugzien in de mens. Die verbinding maakte ik, want enkele dagen later toen de dooi inzette, zag ik dat de halmen zich langzaam oprichtten.

Op dat moment zag ik de overeenkomsten.

Zo flexibel als de omstandigheden vereisen; buigt soms de rug en komt vervolgens weer fier en rechtop uit netelige situaties. En toen dacht ik aan ons mensen. Want alles wat bamboe symboliseert, daarin zie ik de mens.

Dat is veel, ik zal een aantal eigenschappen opnoemen: Buigzaamheid, eenvoud, Betrouwbaarheid, Oprechtheid, Duurzaamheid, Moed in moeilijke tijden, Goede manieren, Het lange leven, Geluk, Soepelheid, Taaiheid, Gelijkmatigheid en Kracht. En daar is ook Volharding bijgekomen.

Het is niet voor niets dat onze partij de naam Krachtig Sociaal Groen draagt.

We zullen de blik vooruit moeten richten. Het is nodig om nu in deze moeilijke tijd ons best te doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en op één of andere manier te kunnen helpen.

Om nog terug te komen op de buigzaamheid/veerkracht van de mensen:

Het gewicht (de Kracht) heeft de macht over het buigen van ons allen, zodra je het gewicht eraf haalt, kunnen wij allen weer terug keren in de oorspronkelijke staat. Dit is afhankelijk van de rekgrens van ons allen. Ik denk dat wij allen sterk zijn.

Daarom spreek ik de hoop uit dat mensen solidair blijven met elkaar, dat eenieder ertoe blijft doen, dat wijzelf invulling kunnen blijven geven aan ons leven en dat wij zuinig blijven op elkaar en de wereld waarop wij wonen.

Door het coronavirus moeten we zoveel mogelijk binnen blijven. Voor iedereen heeft dit veel impact, maar vooral de kwetsbaren zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten extra voorzichtig zijn.  

Een groep die bijzonder hard wordt getroffen door dit virus, dat zijn onze ouderen. Het betreft mensen die in de herfst van hun leven verkeren en niet zelden extra kwetsbaar zijn. Binnen deze groep zijn velen afhankelijk van hulp, velen zijn eenzaam. Voor deze mensen is de coronacrisis op alle fronten bedreigend. Er zijn prachtige initiatieven om mensen een hart onder de riem te steken. Mooie gebaren van saamhorigheid en solidariteit in deze moeilijke tijd.

Thuiszorg.

 

 Vaak zijn deze mensen de belangrijkste schakel naar de buitenwereld voor veel mensen die zorg nodig hebben. Zo’n twee miljoen mensen ontvangen thuiszorg en of wijkverpleging. Vanwege het coronavirus is er minder thuiszorg mogelijk en wordt de druk op de schouders van mantelzorgers groter.

Zij krijgen steeds meer zorgtaken en verantwoordelijkheden. Hoe houden zij het vol?

Zeker als de coronacrisis lang gaat duren, moet de mogelijkheid er zijn dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van respijtzorg. Dat geeft verlichting voor mantelzorgers. Er zijn nu mantelzorgers die 7 dagen in de week, 24 uur per dag voor hun dierbare zorgen.

Wij vragen ons ook af hoe het in de landen is waar wij o.a. voor onderzoek zijn geweest is, nu ook het coronavirus ook daar heerst. Hoe zal de situatie worden in Zuid-Afrika, India, en landen waar veel mensen wonen. Een onbekende ziekte, we weten nu zeer besmettelijk- die we op dit moment alleen maar weten te bestrijden met isolatiemaatregelen en de anderhalve meter afstand houden. We denken aan de vluchtelingen. Regelmatig handen wassen is voor velen een onbereikbare luxe voor de helft van de bevolking die geen stromend water heeft. Het sociaal afstand houden heeft weinig zin omdat deze landen een buitengewoon sterk gemeenschappelijk leven kennen.

De sociale isolering is daar onmogelijk, mensen moeten werken om s’avonds te kunnen eten. Het is honger of het virus.

Terwijl ik deze punten opschrijf, bedenk ik dat wij het in Nederland heel goed hebben en dat wij daar dankbaar voor mogen zijn.

Raadsvergaderingen in april.

 

Onze democratie moet blijven functioneren. De raad moet besluiten kunnen blijven nemen, ook al gaat het alleen om strikt noodzakelijke besluiten.

Er zijn wel enige aanpassingen.

De vergaderkalender ziet eruit als volgt:

Raadsvergadering: donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur (zonder publiek, live te volgen)

Algemene Raadscommissie: donderdag 16 april 2020 om 20.30 uur ( berichtgeving volgt)

Geen publiek

De coronamaatregelen betekenen in ieder geval dat er geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen kunnen zijn. U kunt wel schriftelijk ‘inspreken’ Daarvoor kan u contact opnemen met de raadsgriffier.

Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming moeten kunnen volgen. Er worden nu nog de mogelijkheden onderzocht om de raadscommissie live uit te zenden. De raadsvergadering kunt u thuis live volgen via www.weststellingwerf.nl/live.

Projecten Dorpenfonds.

 

Projecten kunnen door de gemeente ondersteund worden met een subsidie uit het dorpenfonds. Elk project kan helpen om de dorpen en wijken leefbaar te houden. Er wordt gevraagd om een kort verslagje en wat beeldmateriaal van het resultaat, dit ter verantwoording.

De gemeente moet kunnen laten zien, waar het geld aan wordt besteed en  wil de informatie en goede ideeën graag delen met andere dorpen. De gemeente wil graag dat de inwoners komen met initiatieven.

 

Preventieve bestrijding eikenprocessierups.

 

De eerste eitjes van de eikenprocessierups zijn al uitgekomen en de gemeente Weststellingwerf start met een biologische bestrijdingsactie op ruim 4500 eiken in Weststellingwerf.  Onze gemeente hanteert een meervoudige aanpak, van het wegbranden en opzuigen van nesten tot bespuiten met biologische bestrijdingsmiddelen en het inzetten van natuurlijke vijanden.

Op eigen initiatief van inwoners van de dorpen worden verschillende nestkastjes opgehangen. De werkzaamheden vinden in de avonduren plaats en kunnen gepaard gaan met o.a. zwaailichten en het nodige lawaai. Inwoners die de eikenprocessierups zien, kunnen dit melden bij de gemeente via tel. 140561.

75 jaar vrijheid vieren

 

Dit paasweekeinde is het 75 jaar geleden dat Weststellingwerf werd bevrijd. In een korte brief schrijft burgemeester André van de Nadort dat alle activiteiten wegens de coronacrisis zijn afgelast. Juist nu we 75 jaar vrijheid vieren, is het vrije leven in Nederland beperkt door de coronacrisis. Wij hebben allen een boekje met verhalen van gewone mensen in ongewone situaties gekregen. Nog meer dan anders realiseren we ons wat vrijheid betekent.

Het telefonisch spreekuur zal op maandag wegens tweede Paasdag niet doorgaan.

Maar de donderdag erop zijn wij er weer voor u.

Wij hopen dat deze coronacrisis niet te lang gaat duren, en alles weer de goede kant op gaat.

Wij wensen u allen goede Paasdagen.