De organisatie

 

  FRACTIE:      Marlene Postma (Lijst Postma)

  BESTUUR:     Reitze Brouwer, voorzitter
                         Jaap Elzenaar, secretaris
                         Stefan Bergsma, penningmeester