Krachtig Sociaal GROEN 

Wij weten allemaal dat er op milieugebied een hoop gaande is in Nederland en daarbuiten: te veel CO2 uitstoot, de globale temperatuur stijgt sneller dan verwacht, het stikstofprobleem, smeltend ijs op de noordpool en stijgende zeespiegel, etc. etc.....Dit zien we vaak op televisie. We zien het en we staan machteloos want we kunnen er op globale schaal niet veel aan doen. 

KSG heeft echter het "Verbeter de wereld, begin met jezelf" als uitgangspunt genomen.
Hiermee focussen wij ons op onze eigen omgeving, onze eigen gemeente, want daar is op natuur- en milieugebied ook van alles aan de hand. Meestal is dit op kleine schaal, waarbij we soms niet in de gaten hebben dat we de gevolgen zelf veroorzaakt hebben, maar waar we wel iets aan kunnen doen. Wij houden  geen rekening met de gevolgen voor veel soorten dieren in onze omgeving en daardoor met de gevolgen voor ons als mensen. Of we willen of niet, we zitten in datzelfde ecosysteem, met de dieren en planten. Laten we niet vergeten dan wij de natuur nodig hebben, maar de natuur ons niet!  

Het is een kleine moeite om onze voor- en achtertuin anders in te richten als natuurtuin, met een bodembedekking, planten en bloemen waar allerlei insecten en bijv. de Egel baat hebben.  De foto's rechts zijn gemaakt in een achtertuin van een woning in de Kruistraat. Het geeft een prachtig voorbeeld van de biodiversiteit die toen ontstaan is. 

Andries van der Veen is gepensioneerd en heeft heel lang een agrarisch bedrijf in onze gemeente gehad. Na zijn pensioen is hij insecten gaan filmen en heeft hun levensloop bestudeerd. Hij heeft ons benaderd om hier aandacht aan te schenken. Hij heeft overigens prachtige films gemaakt, waarin veel hoofdrolspelers insecten in onze gemeente zijn. Bijvoorbeeld de vlinder Koolwitje. Deze kwamen jaren geleden vaak voor in Weststellingwerf, maar nu zie je er hier en daar nog eentje fladderen.

Andries heeft het onderzocht en.. gefilmd, en kwam tot de conclusie dat de oorzaak ligt bij de gemeente, die het bermenmaaien in augustus heeft uitbesteed. En laat onze bermen nou net een belangrijk leefgebied zijn waar het Koolwitje zich ontwikkelt. Door het te vroeg maaien wordt een hele populatie Koolwitjes uitgeroeid. Andries gaf aan dat als je dat maaien twee maanden later doet, dus eind oktober, het probleem is opgelost.  Hierover heeft hij een film gemaakt, in Weststellingwerf.

En zo zijn er tal van problemen onder insecten en kleine dieren waaronder de egel. Deze zaken zijn met kennis van en aandacht voor deze dieren met vaak kleine ingrepen op te lossen.


p.s. de foto's rechts zijn gemaakt in een tuin van een woning aan de Kruistraat. Deze tuin is ingericht als natuurtuin voor allerlei insecten en vogels. Onderste foto: Andries van der Veen.