''Keek op de week'' (9)

Na een week van voorbereiden op de komende tijd, nu weer een nieuwe Keek op de Week.

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020 .

 

Werkvergaderingen met een informatief karakter.

Beide zijn door leden van KSG bezocht.

Er waren twee sessies die parallel aan elkaar gegeven werden.

De eerste was: ‘Klimaat en duurzaamheid’. De uitvoering van het klimaat en het duurzaamheidsbeleid zijn op dit moment flink in beweging. Er gebeurt al veel in onze gemeente.

Allereerst was er een algemene terugblik, daarna kwamen er verschillende onderwerpen aan bod zoals:

– Circulaire economie. Dit is een economie waarin grondstoffen of hun kwaliteit niet verloren gaan, maar oneindig kunnen worden hergebruikt, ofwel: “afval bestaat niet”.

– Duurzame initiatieven, het gaat vooral om initiatieven van onze inwoners en onze ondernemers. Kleine windmolens. Energiefonds. Elke gemeente is verplicht over een energieloket te beschikken. Men wil gebruik maken van energiecoaches die contact maken met inwoners van Weststellingwerf om met hen bespaartips door te nemen die minder energieverbruik zullen opleveren.

Een interessante bijeenkomst, waar we veel van kunnen opsteken.

De tweede sessie: ‘Voortgang in de sociale basis’, begon met een terugblik van het collegeprogramma en de sociale basis.

Er waren een aantal presentaties van het Gebiedsteam. Die belichtten de transformatie van het Sociaal Domein op basis van een nieuwe visie op het welzijnswerk. Zij willen meer preventief werken, door samen met inwoners tot oplossingen te komen.

De werkwijze is als volgt en in deze volgorde: Stimuleren-Faciliteren-Ondersteunen /oplossen. Het gaat erom een beweging op gang brengen. Er is een kwartiermaker aangesteld die het hele proces begeleid. Het college neemt kennis van het projectplan. Via werkvergaderingen wordt de raad geïnformeerd over de voortgang. Het vrijwilligerspunt zal in Griffioenpark 3 één keer in de week open zijn voor de inwoners. Zij zijn bezig met de vraag hoe we het nu verder gaan neerzetten. We moeten het zichtbaarder maken.

Het jongerenwerk op straat richt zich op alle jongeren van 10 tot 23 jaar. Zij doen dit op een laagdrempelige manier door met de jongeren in gesprek te gaan. Zij bekijken wat nodig is: wat speelt er overal, wanneer is handhaving nodig? Dit levert vele leuke gesprekken met de jongeren op. De jongeren van nu zoeken een plek waar ze met elkaar kunnen praten over allerlei dingen die voor hen nu spelen. Doordat de Mix is gesloten, missen zij een ontmoetingscentrum. De jongeren van nu hebben mooie initiatieven waar ze wat mee willen doen. Dit moet toch mogelijk zijn? Een leerzame bijeenkomst.

DINSDAG 25 FEBRUARI.

 

Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oldeholtpade, in De Rustende Jager te Oldeholtpade.

Ook hier was Krachtig Sociaal Groen aanwezig.

Er werd speciale aandacht besteed aan de Herdenking 75 jaar Bevrijding. De herdenking zal samen worden gevierd met Canadese veteranen. De inwoners van het dorp zijn gevraagd om de vlag op te hangen, zodat de veteranen feestelijk onthaald kunnen worden net als 75 jaar geleden. Ook zal er op 4 mei extra aandacht worden besteed aan de bevrijding van 75 jaar geleden. Het is een dorp met veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Er werd afscheid genomen van een bestuurslid dat veel heeft betekend voor het dorp.

Er was ook een presentatie van Stichting Duurzame Toekomst over de regionale energietransitie.

Na de pauze was er een presentatie over woning inbraak. Het valt wel op dat elk jaar als de dagen langer worden, er mensen zijn die graag andermans spullen willen meenemen zonder te vragen. Een wijkagent vertelde hoe het werkt bij de politie en hij gaf veel tips om inbraak en onveilige situaties te voorkomen. Dit was een zeer geslaagde avond met veel nuttige informatie.

WOENSDAG 26 FEBRUARI.

 

Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Eensgezindheid , in buurthuis De Bult in Ter Idzard.

Ook daar was Krachtig Sociaal Groen aanwezig.

Ook in dit dorp zijn een groot aantal vrijwilligers, die veel werk verzetten.

Door een fietstocht te organiseren wordt de bevrijding van 75 jaar geleden gevierd.

Op 4 mei, de dag van de dodenherdenking wordt ook iets speciaals gedaan.

Het kerkje in Ter Idzard probeert meer inkomsten te krijgen, dit is nodig vanwege de hoge rekening voor het verwarmen van de kerk. Men doet er alles aan om het hoofd boven water te houden.

In oktober zal men beginnen met de aanleg van de glasvezel. Men wil vanwege biodiversiteit wilde bloemen inzaaien, men zal hieraan werken.

Ook was er een presentatie Voorlichting Brandveiligheid. Er was iemand uitgenodigd die kwam vertellen over een grote brand bij een agrarisch bedrijf in Oldeholtwolde, die daar het afgelopen jaar daar heeft gewoed.

Een goed verhaal over hoe de brandweer werkt en wat men zelf kan doen om het risico op brand te verkleinen. De vraag werd gesteld wie er verantwoordelijk is voor de brandwater kranen. Het was moeilijk geweest om het deksel van de waterput los te krijgen. Dit is uiteindelijk met een breekijzer opgelost. Er werd gezegd, dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en de controle, deze horen regelmatig plaats te vinden.

Uit alles blijkt de betrokkenheid en de saamhorigheid van de inwoners van de dorpen Ter Idzard, Olde-en Nijeholtwolde.