''Keek op de week'' (7)

Maandag 10 februari 2020       

Algemene Raadscommissie

In deze vergadering kwamen twee belangrijke punten aan de orde.

 

Als eerste punt: Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023.

Allereerst heeft Lijst Marlene Postma haar waardering uitgesproken voor het heldere document.

Wat ons is opgevallen is, dat het woord ‘ondermijnen’ zeer veel in het beleidsplan is gebruikt. Dat het aantal woninginbraken eind 2019 is toegenomen. Men spreekt over bewustwording van ondernemers en inwoners en wil hen een handelingsperspectief bieden.

In dit stuk wordt in het geheel niet over de scholen gesproken. Wat het beleidsplan betreft: in onze gemeente is de aanpak van de hennepteelt prioriteit nummer één. Men start met bewustwording bij inwoners, gemeentebestuur en de organisatie. Het blijft lastig om te kunnen beoordelen of ergens iets wordt bereikt, het schort aan meetbare resultaten. Het terugdringen van de criminaliteit gaat volgens burgemeester André van de Nadort niet lukken. De criminaliteit gaat niet aan ons voorbij!

De aandacht voor verkeersveiligheid is een belangrijk aspect voor de kwaliteit van de leefomgeving. Voor de beeldvorming hebben wij een voorbeeld genoemd van een aanrijding op de Lyclamaweg. Graag zouden wij zien dat er extra inzet wordt gepleegd om vernielingen te voorkomen die voor de jaarwisseling rijkelijk aanwezig waren. O.a. Bij Lindestede werd een aantal grote ramen vernield.

Wij zouden graag willen, dat het gebruik van lachgas wordt ingedamd. Wij maken ons zorgen over de overlast, maar evenzeer over de schadelijke effecten op de gezondheid van jongeren. Er zijn ook voorbeelden van aanpak van ondermijning die zijn gericht op preventie. Het is goed dat wij voorgelicht worden over de risico’s van ondermijning.

Het plan is helder, we wachten de raadsvergadering van 2 maart af.

Het tweede punt op de agenda was de Centrumontwikkeling in Wolvega.

Er werd voorgesteld om een krediet van 400.000 euro beschikbaar te stellen ter financiering van de voorbereidingskosten inrichten projectorganisatie, uitvoeren onderzoeken en opstellen van een centrumvisie.

Wij vinden het een groot bedrag en wat wil men ermee bereiken? Denkt men dat men het tij kan keren en dat het ons wel zal lukken?

Aangezien het o.a. onze taak is er toezicht op te houden dat we onze inwoners van de gemeente niet onnodig gaan belasten, vragen wij ons af of het niet goedkoper kan.

Wij hebben het voorbeeld Noordwolde, waar nu nog steeds meer leegstand bij komt: ondanks het vele geld dat er door de gemeente (bestemmingsplan Noordwolde) al is ingestopt en uitgegeven.

Er wordt niet gekeken naar wat de verdienmogelijkheden zijn voor ondernemers; de winkels staan niet voor niets leeg. De Hoofdstraat Oost van Noordwolde staat al tien jaar leeg.

Maar nu wordt enkel geïnvesteerd in het centrum Wolvega.

Wie profiteert er het meest van deze plannen?  Het is wel gemeenschapsgeld waar we over praten. Wordt in het geheel ook de demografische ontwikkeling meegenomen?

De vergrijzing, de opkomst van het online winkelen worden wel genoemd, maar wat is het gevolg van die stijging? Wat betekent het daadwerkelijk voor het winkelbestand als bv. het online winkelen met zoveel procent toeneemt?

We zullen ons nog wel beraden over de hoogte van het bedrag dat nodig is: Als uit onderzoeken blijkt dat men geen verandering wil en men tevreden is met wat men heeft en dat men het niet erg vindt dat winkels verdwijnen, wat gaat men dan doen?

Zet men de plannen door of luistert men naar die stem. Over 15 jaar ziet het er heel anders uit. Volgens ons denkt men nog te veel in oude patronen en begrijpt men niet dat zoals Bob Dylan al zong: The times they are changing.

 

Op woensdag 12 februari 2020 hebben wij, ‘Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf ‘, een bezoek gebracht aan de Vrijwillige Brandweer Post Scherpenzeel, waar wij deze vrijwilligers een taart hebben aangeboden voor hun grote inzet het afgelopen jaar.

 

Dit doen wij elk jaar rond Valentijnsdag. Er waren 4 genomineerden, allen hebben laten zien dat de bijdrage (inzet) aan de gemeenschap van Weststellingwerf groot is. De keuze van de jury is gevallen op de Vrijwillige Brandweer Post Scherpenzeel, daarmee verdienden zij de taart.

Het korps in Scherpenzeel bestaat uit 14 vrijwilligers: 12 mannen en twee vrouwen. Wij werden zeer vriendelijk ontvangen in de kazerne. Wat ons opviel is dat het een heel hecht team is. De mannen en vrouwen komen één keer in de twee weken bij elkaar voor de oefenavond. Maar ook wordt er op die avonden scholing gegeven door een specialist die daarvoor is uitgenodigd. Deze mannen vrouwen doen het brandweerwerk naast hun gewone beroep. Zij hebben dezelfde opleiding gevolgd als de beroepsbrandweer. De Post Scherpenzeel is de op één na jongste in Fryslân. Het is niet zo gemakkelijk om de Vrijwillige Brandweer in stand te houden, want vanuit de overheid wordt de lat steeds hoger gelegd.

Het zou mooi zijn, als er zich nieuwe vrijwilligers aanmelden, dan wordt het korps versterkt.

Afgesproken is, dat wij in de zomer een brandweeroefening mogen bijwonen, daar houden wij hen aan.

Het was fijn om deze mensen in het zonnetje te zetten.

Donderdag 13 februari 2020.

 

Wij waren als raad uitgenodigd voor een lezing die gegeven werd door Ference van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie &Communicatie’, winnaar van de Galjaardprijs  2016 voor de beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam.

Deze man heeft een vurige interactieve discussie geleid met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten. Eerst vertelde hij dat de wereld heel snel verandert en ook waarom, trok de vergelijking met zijn eigen dochter van elf jaar en bv. mensen van 20 jaar ouder. De mensen die nu de leeftijd van 55 + hebben bereikt, redeneren heel anders en de ouderen onder ons zijn ongerust omdat alles zo snel veranderd. Veel van hen kunnen het niet meer bijhouden. Een groeiende groep mensen voelt zich niet meer vertegenwoordigd door instituten en overheden; nu rond de 70% van de inwoners. Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus

over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt?

Hij liet ons zien wat dan wel werkt en hoe wij ons zelf betrekken bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn. Wat belangrijk is: Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, het realiseren van jouw plek in een zich razendsnel ontwikkelende wereld om ons heen en een dramatisch andere houding van onszelf, zijn essentieel voor een zinnig streven naar dialoog in deze wereld. Wat hij ook aangaf was: de overheid werkt nu zo, dat men aan de oude patronen vasthoudt en daar nieuwe ideeën aan toevoegt. Dit geeft aan dat als de fundering niet goed meer is, men nooit goede resultaten zal gaan halen.

Voor ons was dit mooi; wij werken al zo lang onze partij bestaat, op deze manier, dus vooruitstrevend, transparant en zeker daadkrachtig en open.

Een mooie leerzame ochtend, waar de mensen die bij deze lezing aanwezig waren nog heel

veel van kunnen leren en in de praktijk kunnen brengen.

Volgende week geen Keek op de Week i.v.m. voorjaarsvakantie.