Keek op de week (6)

Overleg met Sport Fryslân.

Op uitnodiging van Sport Fryslân heeft Krachtig Sociaal Groen daar op 3 februari een overleg mee gehad, om de mogelijkheden die er zijn voor iedereen om te sporten, te bespreken.

De NOC*NSF droomt van een Nederland waarin iedereen geniet van sport, ook mensen met een handicap. Sport is voor bijna iedereen de normaalste zaak van de wereld.

Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Sport brengt economische groei, innovatie en internationaal aanzien. En als iedereen geniet van sport, zorgt dat voor een kerngezond Weststellingwerf. 

Wij willen iedereen in aanraking brengen met sport. Het kan lastig zijn om aan te haken bij het reguliere sportaanbod. Sporten voor mensen met een beperking is nog steeds niet vanzelfsprekend. Maar iedereen heeft het recht om te kunnen sporten.

Sportbeoefening is een maatschappelijke activiteit, het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen mee genieten.

Wij hebben een goed gesprek gehad, dat inspireert ons om naar verdere mogelijkheden te zoeken.

 

Mantelzorgbeleid.

 

Wij kregen een uitnodiging om mee te denken over de uitvoering van het mantelzorgbeleid.

Twee personen van Krachtig Sociaal Groen hebben afgelopen week aan deze uitnodiging gehoor gegeven.

We hebben de ervaringen van de Dag van de Mantelzorg besproken. De locatie en datum waren een punt van aandacht. De Pluzpas, de bejegening en de input van de mantelzorger zelf met betrekking tot het mantelzorgbeleid en uitvoering van Weststellingwerf: het kwam allemaal aan bod.

Er zijn wisselende ervaringen en gevoelens over de uitvoering van de dag van de mantelzorg.

De mantelzorgers hebben op deze dag behoefte aan echte ontspanning, maar de meeste mensen hebben deze middag niet ervaren als ontspannend.

Ook is men van mening dat er een andere waardering mogelijk moet zijn voor de mantelzorger, b.v. een waardering zoals die door de overheid werd gegeven vóór 2015.

We hebben een heel prettig en zinvol gesprek gehad en hebben gezamenlijk afgesproken dat we dit graag voort willen zetten. Krachtig Sociaal Groen gaat dit zeker doen!

 

Bezoek op vrijdag 7 februari  aan  Omrin Heerenveen

 

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval.

Zij doen de inzameling voor ruim 175.000 huishoudens in 12 Friese gemeenten, 4 Groningse en ruim 8500 bedrijven en instellingen.

Ook verwerken zij het huishoudelijk afval van 800.000 huishoudens in 18 Friese gemeenten, 2 Groningse gemeenten, 6 Noord-Veluwse gemeenten en 6 Zuid-Hollandse gemeenten.

Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Omrin droomt van een circulaire economie, van grondstof naar product , van product naar afval, van afval terug naar grondstof.

Zij hebben een unieke methode ontwikkeld om afvalstromen zo goed mogelijk uit elkaar te halen.

Met hun hypermoderne Kunststoffen Sorteerinstallatie sorteert Omrin jaarlijks zo'n 65 kiloton. ( dit zijn 2 stadions vol met afval)

Met de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen wekt men jaarlijks genoeg elektriciteit op voor 40.000 huishoudens.

Ik had geluk, op een virtuele manier heb ik ook kennis kunnen maken met het indrukwekkende bedrijf. Dit is een mooie manier om mensen die deze rondleiding niet kunnen meemaken, toch de kans te geven om alles van Omrin te zien.

De anderen kregen een rondleiding.

Het was een zeer leerzame en middag met veel informatie. Het was prachtig om te zien hoe het bedrijf ons afval verwerkt.

Vinkega, Plaatselijk Belang.

 

Op 7 februari 2020 vond in Vinkega de jaarlijkse ledenvergadering van het Plaatselijk Belang plaats.

Krachtig Sociaal Groen was ook op deze avond aanwezig.

Voordat de vergadering officieel geopend werd, was er een wisseling van bestuursleden.

Op de agenda stonden twee agendapunten: De Jeu de Boule baan, waar nu een minimaal bedrag voor betaald wordt. Dit bedrag is nu door Staatsbosbeheer verhoogd tot 75,00 euro, met een nieuw contract. Er werd over gestemd en met grote meerderheid is gestemd voor het opknappen van het terrein, maar wel met het verzoek dit met gesloten beurs te doen.

Het tweede agendapunt van de vergadering was het opknappen van de lokale kerk. Er is al veel werk verzet en nu is de toren aan de beurt. Daar zijn verschillende scenario’s voor gemaakt. Uiteindelijk is besloten om een toren aan te kopen. Na veel geregel met de gemeente en de provincie is het gelukt.

Een lokaal bedrijf gaat het Plaatselijk Belang helpen om deze toren naar Vinkega te krijgen.

Omdat er begin mei een huwelijk gepland staat, wil men vóór twee mei de toren geplaatst hebben om zo de rest van de kerk volledig klaar te hebben.

Rond half tien werd de vergadering door de voorzitter gesloten en wenste hij iedereen wel thuis.