''Keek op de week'' (41)

Zoals u wellicht al bekend is, vindt onze partij cultuur een belangrijke zaak.

Daarom ondersteunen we vanaf het begin al de restauratie van de locomotief in Noordwolde. Deze keer om die reden hieronder een oproep van Dirk Jan Dundas, de initiatiefnemer van dit project. Ook is hij steunfractielid van KSGW.

Bericht vanuit het Dorpsarchief Noordwolde (DAN)

 

Oproep om 1 avond in de week onderdelen voor de LOC te maken.

De restauratie van de locomotief voor Noordwolde verloopt voorspoedig.

Er zijn echter onderdelen die niet meer te vinden zijn.

Het DAN zoekt daarom vrijwilligers voor dit leerzame project.

We zoeken 5 tot 6 ervaren metaalbewerkers die één avond in de week in een werkplaats met goede voorzieningen zoals draaibank, lasapparatuur enz. onderdelen voor de locomotief willen maken.

Aanmelden of informatie:

Locomotiefnoordwolde@gmail.com

Tot zo ver de oproep.

Het restaureren is een zwaar karwei en wij hebben bewondering voor het doorzettingsvermogen van de mensen om van deze locomotief een mooie trekpleister voor Noordwolde te maken.

Van 5 tot en met 11 oktober wordt er aandacht gevraagd voor de week van de jonge mantelzorger.

 

In juni van dit jaar vond de week van de jonge mantelzorger plaats. Vanwege de coronamaatregelen vonden de activiteiten vooral online plaats.

Nu er meer mogelijk was, werd een extra Week van de Jonge Mantelzorger ingelast. Goede ondersteuning van jonge mantelzorgers in de buurt is ontzettend belangrijk, zodat jongeren die zorgen voor een naaste toch de kans krijgen om gezond en krachtig op te groeien.

Het zorgen voor een familielid, in combinatie met je opleiding, vrienden en hobby’s is zwaar. Een jonge mantelzorger spreekt zich uit:

“Met mijn verhaal hoop ik op herkenning en inspiratie bij studenten en jongeren die ook mantelzorgtaken op zich hebben genomen.

Tijdens mijn Middelbare schooltijd en de eerste twee jaren van mijn opleiding ervoer ik veel stress. Ik wilde altijd alles perfect doen voor iedereen. In die tijd kwam mijn mantelzorg taak erbij. Mijn moeder werd ziek. Dit zorgde voor meer stress. Alle taken, die mijn moeder altijd deed, moest ik toen gaan doen. Vele ziekenhuisbezoeken kwamen daarbij. Gelukkig heb ik mijn studie kunnen afsluiten met mooie cijfers. Het was niet altijd gemakkelijk, maar het is toch gelukt. Ik kon dit doen omdat ik de mantelzorg taak gezamenlijk doe met mijn vader en mijn zus. Het is belangrijk om te beseffen dat er nog andere familieleden zijn die mij hierbij hebben geholpen. Ik heb mij vaak schuldig gevoeld als ik iets leuks wilde ondernemen. Maar het was goed om af en toe alle toestanden van thuis te vergeten. Nu probeer ik voor mijzelf te kiezen, zonder dat dit direct een schuldgevoel opwekt. Veel mensen onderschatten de taken die mantelzorgers hebben. Het is namelijk ook belangrijk om te genieten van het leven en het sociale leven te onderhouden.”

Naam en adres zijn bij ons bekend.

Wij hebben in een vorige Keek op de Week al eerder geschreven over de slechte staat van de Lemsterweg.

 

Nu eindelijk zal de gemeente binnenkort melden wat er gaat gebeuren met de Lemsterweg. Na een ingekomen brief en vragen van Krachtig Sociaal Groen Westststellingwerf in de laatste raadsvergadering, wordt er eindelijk actie genomen. De Lemsterweg is een belangrijke fietsroute die er al meer dan twee jaar heel slecht aan toe is. Weststellingwerf wil zich manifesteren als fietsgemeente, er wordt veel geld voor uitgetrokken, maar slaagt er niet in haar fietsroutes in orde te krijgen. Voor een fietser is het heel gevaarlijk om op deze weg te fietsen. De scheuren in het wegdek worden steeds groter.

De gemeente werkte het vele malen bij, maar dat bleek geen oplossing. Wij hebben ook gevraagd of de gemeente hier iets aan wilde doen, voordat er ongelukken gaan gebeuren. Volgens de gemeente zit het onderzoek nu in een afrondende fase. Men begrijpt dat het uitvullen van de scheuren geen duurzame oplossing is. De verhardingsconstructie zal opnieuw aangelegd moeten worden. We wachten af.

Zoals het nu lijkt, gaan de bezuinigingen op de WMO-Zorg in Weststellingwerf vanaf 1 januari 2021 wat de coalitiepartijen betreft gewoon door.

 

In de volgende begroting staat een bezuiniging die oploopt tot 1,4 miljoen euro in 2024. Volgend jaar gaat het al om 600.000 euro. Volgens het college kan de huishoudelijke hulp efficiënter. Nieuwe indicaties (ik heb er in de vorige Keek op de Week al over geschreven) gebeurden in de laatste weken van september, nog snel voor de 30e. Ze moeten ervoor zorgen dat de huishoudelijke hulp gemiddeld nog maar 2,1 uur per week komt helpen en erger: men streeft ernaar de hulp terug te brengen tot 3 uur in de twee weken. Eén van de coalitiepartijen vindt dat de gemeente de afgelopen jaren meer uren heeft toegekend dan nodig was. Waar baseert hij dit op?

Zegt hij daarmee dat de mensen die de indicaties hebben verricht, dit niet goed hebben gedaan? Een andere coalitiepartij meldde dat in Weststellingwerf de mensen gemiddeld meer uren huishoudelijke hulp krijgen dan elders. Wij hebben een onderzoekje gedaan in de omringende gemeenten en kwamen tot de conclusie dat dit niet klopt. Natuurlijk is het belangrijk dat de gemeente grip krijgt op de kosten, maar niet zoals de coalitiepartijen het willen. Veel aannames, maar geen onderzoek door deze partijen, dus gemakkelijk gezegd, dat het wel minder kan. Hebben zij er wel eens over nagedacht dat de hulpvraag niet minder wordt maar juist meer, zeker door de dubbele vergrijzing waar ze het over hebben? Dit vraagt toch om problemen?

Volgens de wethouder mogen mensen die hulp nodig hebben erop blijven rekenen dat ze die ook krijgen, maar hebben we wel een probleem op te lossen.  Wij willen dat zien. Nu al zijn er oude mensen die zich zorgen maken dat ze hulp niet meer kunnen krijgen en de gemeente laat deze mensen volgens ons aan hun lot over. Ik heb de laatste weken veel telefoontjes en bezoekjes thuis gehad over dit probleem.

De coalitiepartijen hebben de oppositiepartijen tevergeefs uitgedaagd om maar eens uit te leggen hoe dan wel grip wordt verkregen op de stijgende WMO-kosten. Ook de wethouder verweet de oppositiepartijen niet mee te denken; toch zijn er zeker wel oplossingen. Er wordt door het college geïnvesteerd in projecten die wel kunnen wachten in deze coronacrisis, het gaat toch zeker om mensen en niet om stenen? Het lijkt erop dat deze vaak kwetsbare mensen minder belangrijk zijn.

 

Wat het afzeggen van een uitje wel niet teweeg kan brengen.

 

In een vergadering werd mij luid en duidelijk kwalijk genomen dat ik het raadsuitje had afgezegd omdat ik het te duur vond in een tijd waarin bezuinigd moet worden op het sociaal domein, en omdat het uitje ook niet het doel diende waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was.

Als men een eigen mening heeft en men daarvoor uitkomt, dan kan dit ook betekenen dat men mensen tegen zich krijgt. 

Wat is dit toch?  Moet je het altijd met anderen eens zijn? Is het moeilijk voor anderen als je echt iets vindt en je daarvoor uitkomt?

Zelf ben ik van mening dat ik er goed aan heb gedaan om- na lang te hebben nagedacht- niet door te gaan met iets waar ik niet achter kon staan. Beter ten halve gekeerd immers dan ten hele gedwaald.

Ik verwonder me er wel over dat mijn mede werkgroep leden direct naar de vertrouwenskaart trokken en dat er een stevige discussie ontstond. Zelf ben ik van mening dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. Mijn motieven heb ik destijds ook uitgelegd. In de betreffende vergadering heb ik er overigens op gewezen dat de commissie in een later stadium zelf ook tot de conclusie was gekomen dat het raadsuitje het doel niet meer kon dienen. Er waren meer afmeldingen gekomen, wat ook geen wonder was in deze moeilijke tijden van corona. Het is toen helemaal afgelast. Een wijze beslissing: ook de anderen kwamen toen tot de overtuiging dat men beter ten halve kan keren dan ten hele dwalen. Blijkbaar is men dat intussen alweer vergeten, maar voor mij is het boek nu gesloten. Samen met mijn collega’s in de werkgroep is er immers werk genoeg te doen in het belang van de inwoners van Weststellingwerf. Aan het werk dus maar weer.