"Keek op de week'' (40)

In Friesland is het aantal meldingen van mensen met COVID-19 de afgelopen week sterk gestegen.

Ook in de gemeente Weststellingwerf, waaronder ook twee op een school.

Het aantal geregistreerde besmettingen is sinds begin september gestegen naar 57 (peildatum 29-09-2020).

Op 8 september 2020 is op het coronadashboard van de rijksoverheid de rioolwatermeting toegevoegd voor de onze gemeente (Rioolwaterzuiveringsinstallaties, RWZI, locatie Wolvega). Op het dashboard is van 8 tot 30 september een stijgende lijn zichtbaar. Voor nadere informatie hierover zie het coronadashboard van de rijksoverheid https//coronadashboard.rijksoverheid.nl/

Er was de afgelopen week weer een persconferentie van het kabinet.

Met het dringend advies om vanaf 30 september niet-medische mondkapjes te gaan dragen in alle publieke binnenruimtes.  Onze gemeente gaat mee met het advies van premier Rutte.

Het is wel te merken dat men meer moeite heeft met de 1,5 meter afstand. Wij als raad worden ook geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat doen wij dus ook. In dit verband: vorige keer schreef ik over een verpleegkundige die boos was op mensen die de coronamaatregelen moedwillig aan hun laars lappen. Huisarts Joost Zaat schreef de afgelopen week in de Volkskrant in zijn collumn :”Als echte aanstichters van de tweede golf bij mij komen, wat dan? Klappen geven? Op twitter waren er voor hen al niet-ic-verklaringen. Dat gaat me te ver. Ook onverstandige mensen hebben recht op zorg. Maar mijn kaken doen nu al pijn van het knarsetanden.” De kop van zijn column luidde dan ook: Knarsetandend zullen we die BN’ers behandelen.

Gemeenteraadsvergadering van 28 september en 29 september 2020

 

De tekorten van in totaal meer dan 2 miljoen euro in twee jaar op de jeugdzorg drukken zwaar op de beperkte reserves van onze gemeente. De kosten van de jeugdzorg overschrijden de begroting van de gemeente Weststellingwerf zonder dat er sprake is van een gedegen analyse.

Het is alweer 4 maanden geleden dat er een kritisch rapport verscheen van de Rekenkamer en nu kwam dit rapport weer aan de orde. Volgens de Rekenkamer schiet het college op verschillende punten tekort. Naar de opvattingen van de Rekenkamer (en overigens ook van de ondervraagde raadsleden in het onderzoek) heeft het college de raad niet van de informatie voorzien waarmee de raad goed inzicht krijgt en ook daadwerkelijk en tijdig kan sturen. Gedegen analyses ontbraken, controle op resultaten schoot tekort en wij als raad werden veel te laat en onvolledig geïnformeerd om onze controlerende taak uit te kunnen voeren. De gemeente ontnam de raad de mogelijkheid inzicht in de oorzaken van de overschrijdingen te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente vanaf 1 januari 2018, na de invoering van het nieuwe inkoopmodel, over gedetailleerde gegevens beschikte. Deze gegevens hadden geanalyseerd kunnen worden om te duiden waar de groei van de uitgaven precies zit om vervolgens te achterhalen welke mogelijke verklaringen daarvoor konden worden gegeven. Het college herkent zich voor een deel in het beeld dat het rapport van de Rekenkamer schetst. “Ook wij maken ons zorgen over de uitgaven aan de jeugdzorg. Het college onderschrijft de conclusies en dat betekent dat het beleid in het verleden ook al fout was.  Wij: Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf willen graag elk kwartaal een analyse van de werkelijke cijfers ontvangen en dat deze naast de verwachtingen uit de begroting worden gelegd.

Op 29 september de hervatting, met o.a. De Grip op de WMO.

Er was gevraagd om kennis te nemen van het reeds ingezette beleid. We hebben kennisgenomen van het beleid en dit beleid heeft onze instemming niet.        

 Hierbij een deel van mijn betoog.

 

 “Wij Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf vinden de bezuinigingen op de WMO onacceptabel.  De gevolgen van de bezuinigingen gaan namelijk over de ruggen van de cliënten en neemt u maar van mij aan: dit gaat alleen maar leiden tot meer narigheid) en dan zal op de langere termijn de rekening toch weer bij de gemeente terechtkomen. En als er dan bezuinigd moet worden, waarom dan niet in de eigen organisatie? Als ik het goed begrepen heb is de belangrijkste drijfveer om dit beleid in te voeren, uw informatie dat het in andere gemeenten goed zou werken. Maar wij zijn geen andere gemeente, wij zijn de gemeente Weststellingwerf.

De wethouder heeft toegegeven dat er geen verbinding gelegd is met de demografische cijfers van onze gemeente. Dit is vreemd en had uiteraard wel gemoeten, wil je met een goed onderbouwd plan komen. Het moet de wethouder toch tegen de borst stuiten dat mensen in een positie worden gemanoeuvreerd die hen steeds verder in de problemen brengt, hen steeds meer in de marge van de samenleving doet belanden. Uiteindelijk is dit een aanslag op hun waardigheid als mens. U vindt dat bij incidenten, familie, buren te hulp kunnen schieten. Echter zoals al eerder betoogd kan dit geen een onderdeel uitmaken van de structurele hulp, want als de buren niet willen en er geen familie is?  Er zijn echt veel ouderen die geen of nauwelijks een netwerk hebben waaruit ze kunnen putten. Bovendien: als deze bezuinigingen doorgaan, dan raken de mensen die wél mantelzorgers hebben, in de problemen omdat de mantelzorgers daardoor nóg zwaarder belast worden dan ze al zijn. Veel mantelzorgers hebben nog vaker dan voorheen het gevoel de zorg niet aan te kunnen. Ze ervaren een hogere druk en meer stress dan voorheen. De gemeente moet niet vergeten dat het wel de mantelzorgers zijn die de gemeente heel veel kosten besparen. Als die mensen wegvallen, dan zijn de gevolgen niet te overzien, ook wat betreft de kosten die dan als een boemerang op de gemeente terug zullen slaan.

Ook wilt u geen vervangende huishoudelijke hulp bij vakantie en kort-durende ziekte. U wil dat de maatregel toegepast gaat worden op 50% van de cliënten gedurende 4 weken per jaar. Terwijl ze ook al zeer fors gekort gaan worden op het aantal uren dat ze sowieso nog hulp krijgen!

U schrijft op de beantwoording van mijn vragen dat de cliënt er vaak zelf voor kiest omdat ze geen andere hulp willen. Dit is toch wel raar, ik heb met veel mensen gesproken die gebruik maken van de WMO-ondersteuningen en ik ken geen mensen die uw bewering konden staven. Wat mij het meeste raakte is dat meerdere mensen telefonisch benaderd zijn door de gemeente (gebiedsteam) i.v.m. hun indicering. Het telefoongesprek is ervaren als een overval op kwetsbare mensen. Het is werkelijk niet chique, en dan druk ik mij mild uit. De mensen die gebruik maken van de WMO maken zich ernstig zorgen. Het lijkt erop dat het gebiedsteam bezig is met een inhaalslag om alles snel toch nog voor 30 september erdoor te jassen. Veel mensen weten nog niets over de veranderingen die de gemeente wil doorzetten.

 Ook wilt u het WMO-vervoer duurder maken voor cliënten.

Het is voor u blijkbaar niet belangrijk dat dat ritje met de auto-taxi of rolstoelbus van grote betekenis is voor mensen die bijna de deur niet uitkomen. En nu in één week tijd mensen opnieuw en met alleen een telefoongesprek, overvallen en snel indiceren! Wat blijkt: De kms. worden verminderd voor veel mensen, omdat zij tijdens de coronacrisis minder gebruik maakten van hun kms. Hoe cynisch wilt u zijn? Ook wordt de vervoerdersindicatie nu 2 jaar geldig i.p.v. de 5 jaar die het was.

Ik begon mijn betoog met te zeggen dat de bezuinigingen op de WMO voor ons onacceptabel zijn. Nu ik mijn betoog afsluit, zal u duidelijk zijn geworden waarom dat zo is. Als gemeenteraadslid dat ook ambassadeur is van het VN-Verdrag Handicap en dat van de Coalitie van Inclusie constateer ik dat uw bezuinigingsplannen tot exclusie gaan leiden van veel van onze inwoners die door hun handicap of ouderdom of ziekte sowieso al vaak naar de randen van de samenleving gedreven zijn. Het verdrag tot inclusie dat u getekend heeft, wordt hiermee tot een wassen neus. Uit naam van al die kwetsbare mensen vraag ik u om de bezuinigingen op de WMO terug te draaien. Mijn voorstel is om gezamenlijk als raad naar betere oplossingen te zoeken om het tekort naar beneden te brengen en daarbij niet te schromen om niet gebruikte gelden uit andere potten aan te spreken.

In de Keek op de Week nr 37 hebben wij over een onderzoek gesproken dat wij Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf hebben gedaan naar de ventilatie op de scholen i.v.m. het coronavirus.

 

Nu kwam deze week in het nieuws dat het kabinet 360 miljoen euro uittrekt om de lucht in de klaslokalen te zuiveren. Een plotselinge grote vraag naar CO2- meetapparatuur en adviseurs lijkt één van de redenen dat Friese scholen en ook een aantal in Weststellingwerf, of pas net op tijd, konden bepalen of hun ventilatie in orde is. Soms net op tijd, want

zoals ik al eerder schreef: alle scholen in Nederland moesten uiterlijk op 1 oktober hebben onderzocht of hun gebouwen voldoen aan de ventilatienormen, in verband met corona. Zo niet, dan werden zij geacht de GGD om advies te vragen. Scholen maken zich zorgen over hoe het nu verder moet als de temperatuur buiten daalt. Al jaren is het binnenklimaat op basis- en middelbare scholen een punt van zorg. Een groot deel van de schoolgebouwen is sterk verouderd en voldoet al lang niet meer aan de moderne eisen. Uit ons onderzoek blijkt dat ook veel nieuwe scholen een ventilatiesysteem hebben dat niet altijd naar behoren werkt.

Het komt ook voor dat er een storing in het systeem is en dat men dat niet weet.  Ook kost het veel energie. Uit ons onderzoek bleek dat geen enkele school coronaproof was. De afgelopen weken hebben de scholen meer CO2-meters besteld, maar de levertijd van deze meters is zo lang dat niet alle scholen gemeten kunnen worden. Men wil deze in de schoollokalen hangen zodat de docenten zelf de luchtkwaliteit kunnen beoordelen. Uit ons onderzoek bleek wél dat alle scholen in Weststellingwerf maatregelen hebben genomen om de ventilatie voldoende te laten zijn. Belangrijk: de regels van het bouwbesluit zijn niet gemaakt voor een coronavirus. Dit is allang bekend bij Minister Slob. Hij maakte gisteren de resultaten bekend van een peiling. Veel scholen zijn nu nog bezig met een onderzoek. Er is voor eind oktober geen duidelijkheid over de ventilatie op de scholen. Wij hebben contact gehad met de Stichting Comprix, het Lindecollege, de onderwijsinstellingen van Weststellingwerf, een groot aantal van de basisscholen en het speciaal onderwijs. Voor een aantal scholen geldt dat er nog geen metingenoverzicht is van de adviseurs. Dus we zullen moeten afwachten of onze scholen nu wel coronaproof zijn, dit zal blijken na de uitkomst van het metingoverzicht of de scholen in Weststellingwerf binnen de norm vallen.

Nadat ik tijdens een overleg had aangegeven dat wij onderzoek hebben gedaan naar de ventilatie in scholen, is ons gevraagd vanuit de gemeente  om de gegevens naar hen op te sturen. Dit zullen wij doen.

Er is een bedrijf in Gorredijk die het alleenrecht op de levering heeft van een machine die per uur zo’n 400 kuub lucht opzuigt. UV-C licht maakt vervolgens de meegezogen bacteriën, schimmels en virussen onschadelijk.  In Italiaanse ziekenhuizen wordt UV-C licht gebruikt voor het desinfecteren van allerlei zaken, waaronder operatiekamers.

De uitbraak van corona bracht het middel opnieuw onder de aandacht.

Het is wel een kostbare oplossing, de installatie kost zo’n 2700 euro.

Het resultaat is dat ruim 90% van de virussen wordt gedood. Volgens de ondernemer wordt in een kwartier een schoollokaal van alle ziektekiemen bevrijd.