''Keek op de week'' (39)

We beginnen de Nieuwe Keek op de Week met twee foto’s.

Deze foto’s laten zien hoe mooi de natuur is.

De eerste gemaakt in de derde week van april en de tweede in de 3e week van september gemaakt.

 

Nog altijd beheerst de corona het nieuws en ons leven.

 

Gedachten over wat er moet gebeuren lopen steeds meer uiteen. Sommige mensen vinden dat er geen coronacrisis is en vinden de maatregelen kwalijk. Intussen loopt het aantal besmettingen in deze regio ineens snel omhoog. Na Heerenveen heeft onze gemeente de afgelopen week het hoogste aantal besmettingen van de ons omringende gemeenten, zag ik in een grafiek.

Andere mensen zijn juist heel bang voor corona en willen strengere maatregelen. Het is steeds moeilijker om iets over coronamaatregelen te zeggen.

Altijd zal een deel van de mensen het er niet mee eens zijn. In coronatijd zijn er veel verdrietige verhalen binnengekomen. 

Mensen die meer dan 50 jaar getrouwd zijn en elkaar niet meer mochten zien omdat de deuren van het verpleeghuis gesloten waren. Er waren kinderen die door die sluiting niet meer de dagelijkse verzorging van hun ouders mochten doen. Zij zagen hoe hun ouders ondanks alle zorg van hulpverleners achteruitgingen.

De verhalen van deze mensen maakten zichtbaar hoe dominant wetten en systemen zijn geworden in ons land. Bewoners van verpleeghuizen vallen onder de Wet Langdurige Zorg en thuiswonenden onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat zijn gescheiden werelden met andere regelingen. Gevolg is dat mensen die al heel lang bij elkaar horen elkaar niet meer mochten zien. Dit terwijl het toch op zichzelf al pijnlijk genoeg is als je naaste naar het verpleeghuis moest verhuizen. Want niemand mocht het verpleeghuis in, terwijl er thuis nog wél bezoek mocht komen. De vele diep trieste verhalen uit de afgelopen maanden hebben mij geraakt. Bewoners van zorginstellingen zijn en blijven inwoners van de gemeente. Ook zij hebben mensen buiten de muren van het verpleeghuis die voor hen van betekenis zijn.

En omgekeerd hebben mensen in het dorp een naaste in het verpleeghuis.

Wij kunnen als raad een belangrijke rol spelen om iets aan de ontstane cultuur te veranderen. Door steeds bij de gemeente aan te geven wat het beleid in de praktijk in het leven van mensen betekend. En dat doen wij.

De overheid heeft veel taken naar de gemeente geschoven, zoals de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waar veel ouderen gebruik van maken. De kosten vallen voor de gemeenten flink tegen en daarom worstelen ze met het sluitend maken van hun begroting. Daar zijn 2 oplossingen voor: bezuinigen of de lokale lasten, zoals de onroerende zaak belasting en andere heffingen, verhogen. Veel gemeenten kiezen voor beide. Wat de Rijksoverheid burgers er dit jaar bijgeeft, verdwijnt zo alsnog richting gemeente. De Nederlandse gemeenten vinden dat er voor een breed aantal taken veel te weinig geld vanuit het rijk naar de gemeenten gaat. (Denk aan het overhevelen naar hen door het rijk van de jeugdzorgtaken). Ook sinds vorig jaar het ingevoerde abonnementstarief van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dan ook nog de gevolgen van de coronacrisis.

De gemeenten krijgen extra steun vanwege de coronacrisis. Maar dat is niet genoeg. Daarom willen gemeenten gaan bezuinigen en onze gemeente bezuinigt vooral op de WMO.

Volgende week meer hierover, want maandag 28 september is er een raadsvergadering en dan zullen er besluiten vallen over o.a. Grip op de WMO.

 

Media -afgelopen week

 

Verschillende influencers en artiesten lagen deze week onder vuur na uitlatingen op social media, waarin ze onder de hashtag. “Ik doe niet meer mee” hun volgers stimuleerden de coronamaatregelen niet langer in acht te nemen. Eerder kregen enkelen van hen notabene geld van de Overheid voor het promoten van de 1,5 meter en andere coronamaatregelen.

Er was hun gevraagd om een boodschap te zenden en daar verdienden ze aan.

Later bleek dat ze datzelfde bericht “Ik doe niet meer mee” ineens weer gingen ondermijnen. Dit na zware kritiek vanuit de samenleving.

Een verpleegkundige schreef:

“Het lijkt erop dat we in de 2e golf van Covid-19 zitten en we binnenkort waarschijnlijk weer te maken krijgen met de zwaarste code. Dan hoop ik dat de artsen rekening houden met een groep mensen die moedwillig de coronamaatregelen aan hun laars lappen. En dan een gevaar vormen voor de samenleving. Deze mensen zouden geen voorrang moeten krijgen op de IC. Wij verpleegkundigen zijn nog niet bekomen van de 1e golf.” Ik snap de emotie van deze mevrouw, maar deze gaat wel heel ver.

Ook begrijp ik niet, dat er mensen zijn die moedwillig de coronamaatregelen aan hun laars lappen, zijn dit de mensen die zich zogenaamd hard maken voor de maatschappij en doen alsof ze er voor anderen zijn?

Zij blijken veel meer met eigenbelang bezig te zijn.

Alleen dienstbaar zijn, als je er zelf beter van wordt. Maar op een geven moment doorzien anderen dit gedrag. Mensen help elkaar. Zeker als u bemerkt dat er mensen zijn bij wie het even niet meer lukt. De coronamaatregelen zijn zwaar, maar als wij allen ons daaraan houden moeten we op een gegeven moment de corona onder controle krijgen.

De Commissaris van de Koning bezoekt Weststellingwerf.

 

Op donderdag 24 september heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok een werkbezoek gebracht aan de gemeente Weststellingwerf.

De Commissaris kwam in gezelschap van burgemeester André van de Nadort aan bij de Driewegsluis in Nijetrijne.

Daar ging een programma van start wat zich grotendeels afspeelde in de Westhoek van de gemeente.

Om 17.00 uur was er een samenzijn met de fractievoorzitters. Mijn naam stond op de lijst van de genodigden. Maar ik mocht niet bij dit samenzijn met de fractievoorzitters aanwezig zijn, omdat wij in het gemeentehuis als Lijst Postma te boek staan. Dus ben ik geen fractievoorzitter van een partij in het gemeentehuis. Wel daarbuiten.

Netbeheerder Liander heeft het vernieuwde elektriciteitsverdeelstation aan de Haulerweg in Wolvega deze week in gebruik genomen. Door de snel gestegen vraag naar stroom was het afgelopen jaar de maximale beschikbare capaciteit van het station beperkt. Het Nederlandse elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. De afgelopen periode heeft het elektriciteitsstation in Wolvega een grondige verbouwing ondergaan. Er zijn installaties vernieuwd en er zijn 2 oude transformatoren van 20 megawatt vervangen door transformatoren van 50 megawatt. Bijzonder aan het station in Wolvega is dat het aan een woonwijk grenst. Omwonenden zijn volgens Liander meegenomen in de doorontwikkeling van het nieuwe station tijdens inkijkmiddagen, bewonersavonden en door middel van nieuwsbrieven. De gemeenteraad is vorig jaar gevraagd om een deskundig onderzoek te doen naar de effecten van de hoogspanningskabels in de omgeving. Ook een aantal omwonenden was ongerust over mogelijke straling. De wethouder vond dat er geen stralingsmetingen nodig waren bij het onderstation aan de Haulerweg. Er waren een aantal partijen die vonden dat de wethouder niet deskundig genoeg is om dat te kunnen beweren. Onze partij was het daar niet mee eens.