''Keek op de week'' (38)

Afgelopen maandag was de eerste Raadscommissievergadering na de zomer. Deze was weer online

 

Algemene Raadscommissievergadering 14 september 2020.

Wij, Krachtig Sociaal Groen vinden de bezuinigingen op de WMO onacceptabel.

Het gaat om een oplopende besparing tot bijna 1,4 miljoen euro in 2024 om de tekorten op de zorgbegroting terug te dringen. Wij hebben het al in een eerdere Keek op de Week geschreven: dat bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp teruggebracht wordt van 3,2 naar 2,1 uur per week. Het is natuurlijk niet goed dat nergens de gevolgen van de bezuiniging worden beschreven. Wij hebben ons al eerder afgevraagd waarom er nu weer opnieuw geïndiceerd moet worden. Waren de indicaties niet in orde?  Zij zijn toch gebaseerd op de behoefte? Denkt het college dat de behoefte veranderd is bij kwetsbare en oudere mensen die ondersteuning hebben aangevraagd en die nu een paar jaar ouder zijn geworden denkt de wethouder nu echt dat deze mensen ineens jonger en vitaler zijn geworden?

Wij stellen ook vast dat er geen rekening is gehouden met de coronacrisis. Gevolgen van de coronacrisis zullen nog heel lang doorwerken. Er zullen meer tekorten ontstaan.

Volgens een beleidsmedewerker gaat het om 1800 mensen met een WMO- hulp en zij geeft aan dat dit aantal groeiende is. Het is volgens het college nodig. 

De wethouder stelde dat een familielid ook wel de douche en de wc kan schoonmaken en dat de hulp wel door het eigen netwerk kan worden gedaan. Men gaat ervan uit dat ouderen wel een netwerk hebben waar ze uit kunnen putten. Nu, dat is heel vaak niet het geval en wij “Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf”/ Lijst Postma hebben gezegd: U geeft aan dat hulp wel via het netwerk kan? Weet u wel hoeveel ouderen alléen wonen en geen of helemaal geen netwerk hebben. Als deze bezuinigingen doorgaan, dan raken de mantelzorgers nóg zwaarder belast. Wij denken dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dat werkt dan door, ook in de uren die er door de h.h.hulpen worden gemaakt.  En zo veel meer. Wie moet het dan gaan doen? De wethouder gaf aan dat er gebruik kan worden gemaakt van een robotstofzuiger, maar dan alleen als de cliënt het goed vindt. Daar is nog veel over te zeggen volgens de h.h.hulpen.

Wij kennen genoeg ouderen die het moeilijk hebben en nu door de plannen van de gemeente het nog moeilijker gaan krijgen. Ook is het onmogelijk om een huis in 3 uur tijd 1 keer in de twee weken geheel schoon te maken en te houden. Maar de wethouder antwoordde dat het toch allemaal maatwerk is. Onder -zoek onder huishoudelijke hulpen leverde toch wel een aantal reacties op.

Inderdaad kan men niet in zo’n korte tijd het huis doorwerken. Er zijn genoeg argumenten om dit plan niet door te laten gaan. Alleen maar bezuinigen en burgers aan hun lot overlaten is geen oplossing. Er zullen genoeg mensen zijn die juridische stappen zullen zetten tegen de voorgestelde bezuinigingen. De wethouder stelde dat Weststellingwerf toch echt een zorgzame gemeente wil zijn. De WMO heeft een openeindregeling, zorg gaat voor geld, maar er is een groeiend tekort, de beschikbare budgetten passen niet meer.  We moeten de kosten beheersbaar houden. De praktijk zal uitwijzen of wij de besparing halen.

 Nu, daar had het college eerder aan moeten denken, voordat ze zoveel mensen een baan gaven in het gebiedsteam. En we kunnen nog veel argumenten bedenken die niet hebben opgeleverd wat het college ervan had verwacht. Wij hebben dit al eerder aangegeven. Wat ons stoort is, dat men er weer van uitgaat dat mensen wel met minder kunnen, hieruit kan men concluderen dat men niet weet hoe het is om ondersteuning te moeten aanvragen bij de WMO.  Ook wil men bezuinigen op het WMO- vervoer, o.a. een starttarief van 1,50 euro voor het WMO-vervoer. En dit terwijl er nog steeds grote projecten doorgaan waar heel veel geld mee gemoeid is.

Wij zullen ons uitspreken over alle bezuinigingsplannen. De raad moet op de raadsvergadering van 28 september beslissen.

Werkbezoek van KSGW aan Heiwo -Wolvega op vrijdag 18 september 2020.

 

Sinds 1926 is Carrosseriefabriek Heiwo een bedrijf met een zeer goede naam in Wolvega en omstreken.

Wij, Krachtig Sociaal Groen hebben vrijdagmorgen een werkbezoek gebracht aan het bedrijf. We werden opgewacht door de heer Jans Vos, praktijkopleider die de rondleiding verzorgde.  Als je de eerste hal binnentreedt heb je geen idee dat er nog 9 hallen achter staan. Grote en zeer ruime hallen die er modern en zeer verzorgd uitzien.

De Heiwo Wolvega is voorzien van zonnepanelen, die liefst 80% van het totale energieverbruik voor hun rekening nemen. Dat houdt in dat men in de productiehallen gebruik maakt van hoogwaardige LED-verlichting, dat ook nog eens zorgt voor 20% verlaging van het energieverbruik.

Een flink deel van de fabriek is in 1978 afgebrand, 10 jaar geleden is een groot deel van de hal weer aangebouwd.

De producten van Heiwo zijn technisch van aard waarbij naast de juiste materiaalkeuze de kwaliteit wordt bepaald door de medewerkers. De mensen die hier werken hebben een MBO-HBO achtergrond richting hout, montage of elektrotechniek.

Er wordt veel gebruik gemaakt van RVS  316 omdat roestvrijstaal onderhoudsvriendelijk is voor onderdelen en constructies. Ook wordt er kunststof gebruikt.

Wat ons verbaast is dat men schone handen had, men werkt dus met schone materialen.  De werknemers werken op een vast plek, de auto gaat naar voren en iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werkplek. In elke hal is een opbouw chef die de mannen aanstuurt. Elke vrachtwagen is uniek, de klant bepaald de opbouw. Er zijn er 38 verschillende beroepen in 1 bedrijf. Alles gaat bij dit bedrijf om kwaliteit- creativiteit- maatwerk- flexibiliteit- betrouwbaarheid en innovatie.

Zo zien we hallen waar uitschuifbare panelen worden gemaakt, er is een spuiterij, er zijn grote productiehallen met 2 volautomatische lijmmachines voor 2 vacuümtafels. In het productieproces worden panelen aan elkaar gelijmd, dit hebben we kunnen bekijken. Dit proces duurt 8 uren en uiteindelijk zorgt deze productiemethode voor een duurzame isolatie. We gingen nog meer hallen door, waar mensen bezig waren aan reparatie, houtbewerking, elektra en waar men met grote machines werkt. Heiwo is ook een leerbedrijf dat de jongeren het vak in de praktijk bijbrengt. Zo kunnen ze het vak van carrosseriebouwer leren. De heer Jans Vos begeleidt mbo-stage-lopers op hun leerplek bij de Heiwo. De instroom van nieuw talent is voor dit bedrijf heel belangrijk. Zo komen er studenten stage lopen.

Ook Terra Wolvega, en verschillende andere scholengemeenschappen werken mee om de jongeren kennis te laten maken met dit bedrijf.

Want Heiwo gaat ervan uit dat de praktijk de beste leerschool is.

Dit werkbezoek heeft grote indruk op ons gemaakt. Het was een  leerzame ochtend in een indrukwekkend bedrijf.  We kregen veel nuttige informatie

over een bedrijf waar Wolvega en de Weststellingwerfse politiek trots op mogen zijn.