''Keek op de week'' (35)

Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en wij willen u weer op de hoogte stellen van het Krachtig Sociaal Groen reilen en zeilen in onze mooie gemeente. Dit is weer de eerste Keek op de Week na het reces.

Ook zijn wij blij met alle initiatieven en de brieven, telefoontjes die wij van u mochten ontvangen. Bedankt voor de informatie die u ons stuurde. Want dit is waar wij voor staan, om juist daar wat mee te doen.

Wij gaan uit van de waarde en behoeften van de medemens, van respect voor diens waarden en normen.

Gemeente raadsuitje afgelast. Anders had dit uitje dit weekend plaatsgevonden.

U heeft het vast wel gelezen: op de website heeft u kunnen lezen dat ons raadslid een brief afmelding heeft gestuurd voor het raadsuitje naar Hotel Seeduyn te Vlieland. Omdat het raadslid al eerder haar bedenkingen had geuit t.o.v. de activiteiten die uitgevoerd zouden gaan worden en zij ook enkele alternatieven had voorgesteld. Dit onderwerp is besproken met de gehele steunfractie en toen is besloten om dit uitje af te melden omdat wij dit geen goed signaal vinden naar de inwoners van Weststellingwerf.

Dit omdat er de komende tijd bezuinigingen gaan plaatsvinden binnen het Sociaal Domein en ons dat grote zorgen baart.

Wat wij ook heel belangrijk vonden is dat het karakter van dit raadsuitje niet meer overeenkwam met het oorspronkelijke idee. Het budget is bedoeld om een leerdoel te dienen en dat vinden wij in dit raadsuitje niet terug. Ook hebben wij aangegeven dat wij het raadsuitje liever in onze gemeente zouden willen doen plaatsvinden, dan hebben de lokale ondernemers er ook wat aan en hoeven we niet zo ver te reizen.

En nu gaat het raadsuitje dit weekend niet door. Afgelast.  De reden: niet genoeg deelnemers om de doelstelling te kunnen halen.

Standbeeld

 

Wij, Krachtig Sociaal Groen hebben de burgemeester, het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen een brief gestuurd om een standpunt in te nemen over het standbeeld van Peter Stuyvesant in Wolvega.

De brief komt nu bij de Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van

28 september 2020.

Actueel Coronavirus

 

Begin dit jaar in maart werd Nederland getroffen door het coronavirus, dat in korte tijd tot veel besmettingen en sterfgevallen leidde.

En nu, het virus is niet op vakantie geweest, het virus laat zich niet beteugelen. Het virus trekt zich niets aan van grenzen.

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in hun buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames.

Wij hopen dat u en uw familie en dierbaren de afgelopen maanden goed hebben doorstaan. Deze ongekende tijd heeft ook veel voor ons teweeg gebracht.

Er komen de afgelopen paar weken weer meer meldingen bij ons binnen over de drukte en het houden van onvoldoende afstand in supermarkten. Juist voor mensen met een hoger gezondheidsrisico is het belangrijk dat mensen zich aan de gedragsregels houden. En dat erop wordt toegezien dat dat deze worden nageleefd.

In de supermarkt lijkt het bijna alsof Covid-19 niet bestaat: mensen houden onvoldoende afstand en er zijn (te) veel mensen binnen. Vooral voor mensen met een hoog gezondheidsrisico is het belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de gestelde maatregelen. Om zelfstandig te kunnen blijven meedoen en veilig boodschappen te kunnen blijven doen. ’We hebben met elkaar afgesproken dat mensen met een beperking of ziekte niet meer geïsoleerd mogen raken dan anderen. Zij moeten ook naar de winkel of supermarkt kunnen gaan.

Veel mensen die het coronavirus hebben opgelopen, denken dat ze ‘gewoon’ verkouden zijn, of ze wijten hun klachten aan hooikoorts. Nieuw onderzoek van bloedbank Sanquin maakt duidelijk dat dit heel vaak gebeurt: van de donoren die antistoffen in hun bloed bleken te hebben, dacht bijna de helft (48%) juist niet te zijn besmet.

 

Het goede voorbeeld geven: Uit het Land.

 

Het is jammer, dat de afgelopen week een minister niet het goede voorbeeld gaf, door zelf en met zijn gezelschap de afstandsregels op zijn bruiloft afgelopen weekend, niet na te komen.

De gasten- zo’n 35 die op de bruiloft van de minister aanwezig waren -stonden te dicht opeen. Als minister is Grapperhaus verantwoordelijk voor de handhaving van de regels, voor beleid dat mensen een strafblad geeft als ze te dicht bij elkaar komen en wanneer je fors uithaalt naar mensen die de regels hebben overtreden, dan verlies je je geloofwaardigheid en gezag als jezelf diezelfde regels overtreedt. Andere overtreders kwamen niet weg met een sorry, en een bijdrage te storten bij het Rode Kruis. Ik denk aan die mensen: twee echtparen die een boete kregen voor het samen eten van een gebakje in het park, die een fikse boete kregen en een strafblad. Premier Rutte wilde hier “een streep onder zetten”. De minister heeft onder ogen gezien dat er iets niet is goed gegaan. Op het overtreden van regels staat 390 euro boete. De minister heeft 2 keer 390 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, om zo zijn spijt te betuigen. Dus als je het onder ogen ziet dat er iets niet is goed gegaan krijg je geen strafblad.  En al die andere mensen dan?

Wat mij bevreemdt is, dat de oppositieleiders die de laatste weken het kabinet geregeld de maat namen, nu stil blijven. Iedereen die een publieke functie bekleedt vergeet zeker dat hij of zij in dienst staat van de burgers.

Dus de minister die verantwoordelijk is voor het handhaven van de regels en diezelfde regels overtreedt krijgt geen strafblad?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar het lijkt dat het tegenovergestelde ook waar is. Het lijkt er meer op, dat slecht voorbeeld slecht doet volgen.

Het vraagrecht is verankerd in de Gemeentewet.

 

Elk raadslid mag vragen stellen aan het college, zo veel als hij/zij wil. Het beantwoorden van al die raadsvragen kost tijd en geld.

Soms is het veel voor het college en ambtenaren. Maar de gemeenteraad moet antwoord krijgen op vragen. Dat staat in de gemeentewet (artikel 155 en 169). Dat geldt overigens voor iedereen binnen een gemeente, daar zorgt de WOB (Wet Openbaar Bestuur) voor.

In elke gemeente zijn in het reglement van ordebepalingen opgenomen over het indienen van raadsvragen en afdoeningstermijnen. Dat is vaak een maand, tenzij het college aangeeft dat dit niet gaat lukken en uitstel vraagt.

Vragenstellerij zorgt voor consternatie, beantwoording kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren. Het is goed dat een raadslid vragen stelt en daar antwoord op krijgt. Maar soms komt het voor dat men alleen vragen stelt om in de belangstelling te komen. Dan blijkt later dat men er niets mee heeft gedaan of er verdere stappen mee zijn gezet, dan vraag ik mij af wat de gemeente en de gemeenschap daaraan hebben gehad.

 

Kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede.

 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hangen nauw samen met armoede in Nederland. En deze armoede zal stijgen als gevolg van de coronacrisis, vooral bij traditioneel kwetsbare groepen. In het kielzog van de toename van de armoede onder de beroepsbevolking zal ook de armoede onder kinderen stijgen. Wanneer mensen langer dan een jaar in armoede leven, dan neemt de kans dat zij hier ooit nog uit komen in sterke mate af. Dit komt onder andere door de stress die dit oplevert, waardoor zij minder actie kunnen en gaan ondernemen om uit de armoede te komen. Problematische schulden versterken de negatieve spiraal. Het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat een combinatie van inkomensondersteuning en investeringen in scholing en gezondheid, kansrijk kunnen zijn bij het verminderen van structurele armoede die overgaat van generatie op generatie.

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen steeds meer stijgen. Dit komt volgens samenwerkingsverband NSR deels door de coronacrisis. Ruim 1 op de 5 huishoudens heeft momenteel moeite om rekeningen te betalen. De verwachting is dat het aantal mensen met geldproblemen de komende tijd gaat stijgen. De meeste regelingen die voor corona gelden, houden in september of oktober op en dat zal in het aantal hulpvragen te zien zijn. Daar komen de hulpvragen die voorkomen uit de coronacrisis nog eens bij.

De NSR werkt samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute. Een van de onderdelen is een online test om de financiële situatie in te schatten. Mensen kunnen hulp zoeken via de test op Geldfit.nl.

Wist u dit ?   Er is een kledingbank in Noordwolde.

 

De Kledingbank wil graag uitbreiden. Doordat de inbreng bij de initiatiefnemer thuis wordt bezorgd is het iedere keer veel werk om het thuis uit te zoeken en dan naar een ruimte te brengen waar het afgegeven kan worden aan mensen die de kleding hard nodig hebben. Het wordt steeds drukker, er komen steeds meer gezinnen die het niet breed hebben en dolblij zijn met de kleding die men daar kan verkrijgen.

Maar in de Kledingbank moet alles elke keer vanuit een magazijn gehaald en neergezet worden en na de openingstijd (alles gaat op afspraak) moet na sluitingstijd alles weer worden opgeruimd en weer naar een andere plaats worden gebracht.

Nu is het zo, dat bij gebrek aan ruimte men kleding moet weg gooien, want er is gewoon geen ruimte voor.

Ze moeten heel selectief te werk gaan en uitzoeken wat ze houden en wat ze niet houden, doordat er te weinig ruimte is.

Is er iemand die een ruimte beschikbaar heeft?

Dit zou voor de initiatiefneemster een oplossing zijn om verder te gaan met haar Kledingbank.

U kunt het via Krachtig Sociaal Groen kenbaar maken als u een ruimte beschikbaar heeft.

De  restauratie van de Locomotief – project van Dirk Jan Dundas  steunfractielid van Krachtig Sociaal Groen.

 

Nu na het reces vragen veel mensen of de restauratie al vordert met de locomotief die hij naar Noordwolde heeft kunnen halen.

Een wetenswaardigheid:

De locomotief heeft ook een geschiedenis voor hij naar Noordwolde kwam.

In 1941 gebouwd om in een munitieopslag als rangeerlocomotief te werken en daarna naar Normandië om de geallieerde troepen van voorraden te voorzien. De locomotief is een oorlogsmonument. Op de foto zie je hoe deze locomotieven het D-Day strand op gesleept zijn, hoe ze voorraden tot een paar km voor het front brachten, waarna de voorraden overgeladen werden op zogenaamde GMC Trucks.

Op de website van Krachtig Sociaal Groen ziet u meer foto’s van de locomotief.

Een samenleving waarin iedereen- ongeacht afkomst- zich thuis kan voelen, zich gerespecteerd voelt en mee kan doen.

 

In veel gemeenten staat dit motto hoog op de lokale agenda. Maar hoe vertaal je dit nu in lokaal beleid: is dat niet gemakkelijker gezegd dan gedaan? Vooral de grootte en breedte van termen als inclusie en diversiteit zorgen voor verlies van betekenis en een gebrek aan concreetheid of focus. Wie houden zich bezig met de inclusieve gemeente? Als er mensen zijn die zich bezighouden met deze materie: stuur ons een bericht of een suggestie.  Op de website vindt u een mailadres waar u uw bericht heen kunt sturen.