''Keek op de week'' (23-06)

De reden dat KSGW niet heeft meegedaan aan NL-Doet is deze:

We leven nog steeds in coronatijd en we moeten ons aan de maatregelen houden die nu gelden. Het is nodig om aan anderen te denken ook als je al gevaccineerd bent.

Tot onze schrik verschenen er foto’s in de krant van politieke partijen die wel iets deden die dagen, maar zich daarbij zichtbaar niet aan de echt nog steeds geldende regels van de anderhalve meter samenleving hielden. Moeten wij als politieke partijen niet juist het goede voorbeeld geven? De coronacrisis is immers nog niet voorbij. Er zijn nog steeds veel besmettingen, ook al daalt het aantal nu gelukkig, maar mensen kunnen echt nog steeds heel ziek worden van het coronavirus, want er zijn nog genoeg mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En wie mensen kent die dierbaren aan de ziekte verloren hebben of die de ziekte maar net hebben overleefd, weet dat zij met afschuw naar dit soort foto’s moeten hebben gekeken. Wij zijn van mening dat we onze verantwoordelijkheid hebben genomen door dit jaar geen activiteit te organiseren.  Want –  en we hebben het al vaker gezegd – het doel heiligt de middelen niet. Zegt het ook niet genoeg dat we in de krant deze week hebben kunnen lezen dat de heropening van de scholen de verantwoordelijken kopzorgen bezorgt?

Omdat de veiligheid van de docenten niet gewaarborgd kan worden. Bv. bij Terra Wolvega stijgt het aantal besmettingen onder scholieren. En dan neemt de stress weer toe. Onverantwoordelijk om met leerkrachten, vrijwilligers en kinderen NL-Doet te doen. Wij willen geen veroorzakers zijn van meer besmettingen, dus hebben wij dit jaar ook niet met NL-Doet meegedaan. Wij hopen volgend jaar zonder dat er maatregelen gelden gewoon weer te kunnen meedoen.

Deze week belde een mevrouw mij op met de mededeling dat zij er niets meer van begrijpt.

Zij heeft het Astra-Zeneca vaccin genomen omdat zij in de zorg werkt. Maar zij heeft wel altijd haar vraagtekens gezet wat betreft de bijwerkingen.  Zij heeft de huisarts gebeld of het mogelijk was om een ander vaccin te krijgen. Dat was niet mogelijk.

Zij is een paar dagen flink beroerd en duizelig geweest, had een paar dagen een zere arm en knapte toen wat op.

Maar nu worden toch mensen die geweigerd hebben binnen 1 maand na haar vaccinatie beloond met het feit dat ze nu toch een ander vaccin mogen!

Hoe oneerlijk is dat! Dan had zij ook een maand kunnen wachten. En nu zal zij voor de 2e vaccinatie moeten gaan van Astra-Zeneca. Het is voor haar niet anders.

Zij zegt: weer typisch Nederland met zijn constant wisselende regeltjes en onduidelijkheden waar de brutalen en de grootste schreeuwers het altijd weer voor het zeggen hebben.

Naam en adres bij ons bekend.

De andere kant is wel, dat we er met ons allen groot belang bij hebben dat ook de mensen die het Astra-Zeneca vaccin geweigerd hebben, zich nu toch laten vaccineren en wel zo snel mogelijk.

Met de huidige maatschappelijk ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijkse leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte bij inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Gemeenten beseffen tegelijkertijd dat een sterke lokale democratie voortdurend aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijvend betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Uit de praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid. Ook onze gemeente moet nadenken en handelen en streven naar een stevige inrichting van participatie.

Want participatie omvat volgens de definitie het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid.

Uit de Media.  Tweede Kamer. Wie denkt nog aan de burgers?

Uit een analyse van de ethicus Jelle van Baardewijk blijkt dat hij een zeer goede beschrijving geeft van de oorzaken waardoor de kloof tussen burgers en politiek is ontstaan. Het ‘mea culpa’: de overheid moet er weer voor de burgers zijn, uit de mond van premier Mark Rutte naar aanleiding van de toeslagenaffaire gaf enige hoop op herstel. Openheid, geen achterkamertjespolitiek meer etc.

Nog geen drie maanden later zijn de ‘achterkamertjes ‘weer in ere hersteld. In weerwil van de verkiezingsuitslag wordt met alle macht geprobeerd een coalitie te smeden.

Wat was het een zwaar debat in de Tweede Kamer, veel mensen hebben gekeken. Als u dacht dat er veranderingen zouden gaan plaatsvinden, dan heeft u het bij het verkeerde eind gehad. Verspilde energie.

Want de Achterkamertjes zijn weer helemaal weer terug in politiek Den Haag. Een aantal partijen D66, PvdA en GL verschanste zich afgelopen woensdag voor heimelijk crisisoverleg over de formatie. Dat gebeurde een dag nadat bleek dat CDA en VVD hun neus ophalen voor het linkse  droomkabinet van Sigrid Kaag.

Klaver (GL) deed de deur van de D66 kamer open en stond toen oog in oog met journalisten. Hij deed snel de deur weer dicht. Het was wel duidelijk dat wat er in die kamer besproken werd over de formatie ging. Juist het achterkamertjesoverleg is de afgelopen maanden hevig onder vuur komen te liggen. Na ‘Verkennersgate’, de toeslagenaffaire en ‘functie Omzigt elders’ eisten diverse partijen waaronder D66, GL en PvdA een frisse wind van openbaarheid in de politiek. Eerder op de dag meldden Ploumen en Klaver nog dat informateur Hamer hen heeft gevraagd om te zwijgen over het verloop van de formatie. De situatie is volgens haar nu zo ‘complex’ dat met anderen erover kletsen de boel alleen maar verergert. Luttele uren later steekt het L-Blok in de kamer van Mevr. Kaag de hoofden bij elkaar. Mevr. Hamer heeft van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om haar werk voor 6 juni af te ronden. Het halen van die deadline drijft steeds verder uit zicht.

De vertrouwenscrisis tussen burger en overheid slaat diepe wonden. Er zijn veel teleurgestelde mensen, en die keren de politieke partijen de rug toe. Mensen worden akkoorden opgedrongen waarover zij helemaal niet hadden kunnen stemmen. Er bestaat in Nederland al langer een kloof tussen burgers en bestuurders. De bestuurders hebben weinig feeling met bv. verpleegkundigen. Zij denken in abstracte idealen.  Wat er concreet moet gebeuren wordt uitbesteed aan managers en bedrijven. Wat zou er dan moeten veranderen? In de samenleving van nu denken veel mensen internationaal. Voor hoogopgeleiden werkt dit goed. Maar dit pakt slecht uit voor een werknemer met een mbo-diploma die moet concurreren met mensen uit andere landen, die vraagt zich af: en wij dan?”

De politieke moraal is gedurende de laatste kabinetten volledig uitgehold. Is het nog wel een democratie?

Komt het omdat wij koploper willen zijn? Het is toch zorgelijk dat mensen uit gewoonte op dezelfde partij gaan stemmen. In mijn beleving heeft wat nu gebeurt weinig meer met een functionerende democratie te maken. Wat mij opvalt is dat een nieuwkomer zoals Mevrouw Van der Plas, die in gewone mensentaal haar opponenten in de Tweede Kamer het vuur na aan de schenen legt, veel steun krijgt op social media. Veelzeggend zijn de geïrriteerde reacties vanuit het kabinet. Alsof deze vrouw en nog een paar andere nieuwkomers lastige indringers zijn in de Haagse stolp. Men zegt: we moeten tegenmacht organiseren. Maar is die er niet allang? We hebben instituten als de Nationale Ombudsman en Het Huis voor klokkenluiders. Maar wat blijkt: daar wordt nauwelijks naar geluisterd. Als men beter luisterde naar deze organisaties en daar dan ook daden aan koppelde dan zou de politiek transparanter kunnen zijn. Dat is wat de meeste mensen graag willen zien, daardoor kan men het vertrouwen wat nu grotendeels is verloren terugwinnen.

We zullen kijken hoe het allemaal gaat lopen.