''Keek op de week'' (23)

Een week vol----------Media.

 

Ik schrijf niet zo vaak over de Landelijke politiek, maar nu wel, omdat ik zeer verontwaardigd ben over het optreden van een burgemeester.

Onvoorstelbaar en niet uit te leggen wat er Pinkstermaandag in Amsterdam gebeurde. Terwijl heel Nederland zich voorbeeldig gedraagt legt een burgemeester alles naast zich neer onder het mom van “de Vrijheid van demonstratie is een groot goed!”  Terwijl andere demonstraties wel waren verboden op de Dam. En dan staat zij glimlachend bij al die ongehoorzame burgers op de Dam, die gewoon leiding en sturing nodig hebben, zoals we dat afgelopen maanden bijna allemaal gehoorzaam hebben ondergaan in ons eigen belang. Ze heeft zelfs waarschuwingen achterwege gelaten. Ze was een dag van tevoren gewaarschuwd door een voorzitter van een gemeenteraadsfractie, die door de berichten die hij kreeg zich zorgen maakte. Uit de apps met de minister blijkt dat ze zich, terwijl de Dam volliep met duizenden mensen, vooral druk maakte over een krant die ‘losgaat’. Haar weigering om een wet te handhaven waar miljoenen zich in pandemietijd wel aan hielden om massale sterfte te voorkomen, getuigde van wanbestuur en van onvermogen tot empathie met burgers die ongekende offers brachten.

Van mensen die eenzaam stierven tot het gehandicapte kind dat geen bezoek mag ontvangen, van een eenzame begrafenis tot oude mensen die hun partner niet mochten zien - een nachtmerrie. Maar dat raakt haar niet als ze besluit een demonstratie voorrang te verlenen. Dan toon je een hart van steen. De kritiek die daarop is gekomen is begrijpelijk.

Als zij de fouten rond handhaving meteen had toegegeven en hersteld, gevolgd door excuses, dan was de ophef snel verdampt. Maar het ging van kwaad tot erger.

Uiteindelijk is zij zowel politiek als bestuurlijk verantwoordelijk voor de Openbare orde.

Dit is wat we de afgelopen week in de media konden lezen, dit heeft mij wel aan het denken gezet. Wat mij heeft gestoord is, dat er van zelfkritiek niets is te bespeuren, het is altijd de schuld van de ander. Van de pers, een adviseur maar nooit van zichzelf.

Het lijkt erop dat de persoon niet beseft dat er buiten haar beperkte blik nog een heel andere wereld bestaat. Zij wordt geacht ook de zorg, ondernemers en zoveel anderen te vertegenwoordigen. Maar daar lijkt het niet op, nu de assistent van de burgemeester kritische raadsleden opbelt met de vraag welke vragen zij zullen gaan indienen tijdens het spoeddebat van aankomende dinsdag. Dit laat weer zien dat men niets geleerd heeft van wat er de afgelopen week is gebeurd. Welk mens legt z’n kaarten op tafel ten gunste van de tegenstander? Het lijkt er ook op dat mensen niet serieus worden genomen.

Wat ik hier mis, is het gezond verstand. Ik hoop dat de zorgverleners straks niet weer hoeven komen opdraven en weer bergen werk moeten verzetten bij een tweede coronagolf. En waarom was deze demonstratie ook alweer?

Volgende week kom ik hierop terug.

Een vergadering over de toekomst van raadsleden.

 

Normen en waarden in het gemeentehuis. Waar staat de gemeentelijke democratie voor?

Een aantal belangrijke punten waar we over hebben gesproken:

De professionalisering van het gemeentebestuur- Schaalvergroting en Gemeenteraad - Verandering Politiek Lokaal- Burgerwensen-Participatie in de gemeente- Zijn de gemeenteraden achterhaald. Er is in veel gemeenten een kloof tussen het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de burgers. Zij kan volgens de onderzoekers onvoldoende hun taak uitvoeren.

Belangrijk, je ziet overeenkomsten met het beleid en hoe het in onze gemeente werkt. De gemeenteraadsleden besteden veel meer tijd aan hun werk dan een aantal jaren geleden.

Eén derde van de zetels in de raden in Nederland wordt nu ingenomen door lokale partijen.

Toevallig was er van de week een programma op de tv dat duidelijk liet zien hoe het er in verschillende gemeenten in ons land toegaat. Dit programma heeft de naam ‘Opstandelingen’. Het gaf een goed inkijkje in het bestuur en liet zo zien hoe de burgemeesters, colleges, ambtenaren en gemeenteraadsleden met het besturen van een gemeente omgaan.

Een sterke en samenwerkende raad doet ertoe! Dat kunnen we ons hier ook ter harte nemen.

Het ministerie van Defensie schrapt de slapende militaire laagvliegroute boven oostelijk Friesland.

 

Een oude route voor gevechtsvliegtuigen die over Friesland loopt en via het luchtruim over onder meer de dorpen Noordwolde-Zuid, Nijeberkoop, Wilhelminaoord en Vledder richting Overijssel en Gelderland gaat,

wordt opgeheven. De route is sinds 2002 niet in gebruik. Defensie wilde de route als oefengebied achter de hand houden. Er was grote ophef in Noord-Nederland over het idee dat de nieuwe JSF- straaljager op 75 meter hoogte over zou komen. Maar Defensie heeft nu dan toch besloten om deze route op te heffen. Met het definitief opheffen levert Defensie een deel van haar schaarste oefencapaciteit in. Om een goed geoefende en daarmee volledig inzetbare krijgsmacht blijvend te garanderen, kan het noodzakelijk zijn om in de toekomst nieuwe gebieden in Nederland aan te wijzen als oefengebied.

 

Raadsvergadering 2 juni 2020.

 

Op verzoek van de gemeenteraad worden de tarieven voor het aanmeren bij Driewegsluis aangepast. Omdat het eiland bij de oude sluis slecht onderhouden is, kan men geen liggeld van 12 tot 15 euro per nacht vragen.

Er is sprake van kuilen en het hout van de kades is verrot, daardoor gaan mensen op zoek naar gratis aanlegplaatsen. Er is geen havenmeester aanwezig en daarom wordt er tot 1 juli al geen liggeld geheven, aldus wethouder Hoen. Na 1 juli komt er een korting van 50% op de tarieven voor het aanmeren aan het eiland, met uitzondering van de nieuwe haven.

Wij: Krachtig Sociaal Groen kwamen al met het voorstel om de tarieven te halveren.

 

De gemeentelijke beleidsbrief Klimaat & Duurzaamheid

 

is dinsdagavond door de oppositie in de prullenbak gegooid. De oppositie vindt de beleidsbrief ambitieloos en mist de visie. Er is niet eens een stip op de horizon gezet en er worden geen haalbare doelen gesteld. Het college besteedt al aandacht aan bermbeheer en natuurlijke bestrijdingsmethodes. Het college wil meters maken. Tot 2030 moeten per jaar ruim 240 woningen in de gemeente van een alternatieve duurzame warmtebron gebruik kunnen maken. Niet alleen Nijeholtpade maar ook Boijl en Steggerda hebben een voortrekkersrol bij hoe een dorp op duurzame wijze in haar energiebehoefte kan voorzien. De wethouder meldde dat er gekeken wordt naar zonnepanelen op de sporthallen De Steense in Wolvega, De Duker Noordwolde en het Vlechtwerk in Noordwolde, het gemeentehuis en de gemeentewerf. Er moeten keuzes worden gemaakt. De oppositiefracties vonden dat ze weinig met het debat waren opgeschoten. Wordt vervolgd.