''Keek op de week'' (22)

Het is mooi dat de coronamaatregelen versoepeld worden:

 

de terrassen mogen binnenkort weer open, kappers en masseurs zijn weer aan het werk en ook sporten is in bepaalde gevallen weer mogelijk. Maar we vergeten die hele grote groep kwetsbare mensen met wie nog steeds voorzichtig omgegaan moet worden. Ook zij verdienen het om weer leuke dingen te gaan doen en wat vrolijker door deze crisis te gaan. Ik hoop dat daar ook aandacht voor komt.

Ik bemerk ook dat het een lastige tijd is voor de mantelzorgers. De overheid zegt: ga maar niet te veel naar oudere mensen toe. Gelukkig is dat recent wat versoepeld, maar het devies blijft: probeer minder contact met elkaar te hebben.

Vaak zijn mantelzorgers zestigers. Zij vallen in deze tijd eigenlijk zelf al in de groep van kwetsbare mensen. Dat levert lastige dilemma’s voor ze op: Moet ik nu wel of niet naar mijn ouders? Wil ik het wel voor mijn eigen gezondheid? Kan ik het maken om mijn vader of moeder alleen thuis te laten zitten? Voor deze mensen kunnen de dilemma’s veel stress opleveren.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen in deze coronatijd, er ontstaat meer creativiteit en ouderen zijn massaal gaan beeldbellen. Maar men moet zich wel bedenken dat goede initiatieven (zoals videobellen) geen vervanging zijn voor direct contact. Minister de Jonge heeft aangegeven dat vanaf 25 mei bezoek mogelijk is op alle verpleeghuislocaties (of op een afgezonderd deel van een locatie), mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld zijn.

Dit vraagt om maatwerk. Men moet zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting en verspreiding van het virus en anderzijds alle aspecten m.b.t. kwaliteit van leven.

Vanuit de media.

 

Er zijn veel ondeugdelijke mondkapjes in Verpleeghuizen.

Dit meldt Het AD op basis van eigen onderzoek.  De krant liet 25 medische mondkapjes testen die worden gebruikt op medische corona afdelingen in verpleeghuizen in het hele land. Daarvan bleek bijna de helft onvoldoende bescherming te bieden. De belangenorganisatie NU’91 wil dat verpleeghuizen prioriteit krijgen bij de verdeling van beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat door de overheid is opgezet. Deze mondmaskers zijn namelijk vooraf getest. Omdat verpleeghuizen achteraan in de rij staan bij de verdeling, gaan ze zelf mondmaskers inkopen, met kans op ondeugdelijke mondkapjes.

Vrijdag werd in het nieuws ook bekend gemaakt dat er nog steeds een schaarste is.

Werkvergadering van de gemeenteraad ging niet door. Media.

 

De gemeenteraad zou afgelopen dinsdagavond vergaderen over de 2e fase van de Lindewijk in Wolvega. De oppositie- uitgezonderd(Krachtig Sociaal Groen)- Lijst Marlene Postma, was niet van plan om aan deze online vergadering deel te nemen. Lijst Marlene Postma zou wel deelnemen aan het overleg. In de courant kon men lezen dat het onderwerp in een fysieke vergadering behandeld moest worden en niet online. Er was een verzoek ingediend door vier oppositiepartijen om de vergadering uit te stellen en dat was volgens één van de fractievoorzitters zonder argumentatie door drie collegepartijen van tafel geveegd. Daarop heeft een andere fractievoorzitter van de oppositie laten weten dat zij (de 4 partijen) niet van plan waren om deel te nemen aan de vergadering. Volgens één van de fractievoorzitters van een coalitiepartij:

Vanwege de coronacrisis is in het gemeentehuis vergaderen nu niet mogelijk.  De agenda was al vastgesteld en we hebben als raad al eerder een digitale werkvergadering gehad en die verliep zonder problemen. Aan die vergadering heeft de gehele oppositie toen deelgenomen.

Nu er over de plannen voor de Lindewijk wordt gesproken, verbaast het deze oppositiepartij dat de oppositiepartijen ineens niet meer digitaal willen vergaderen. In de courant staat -ik citeer: “De rel onderstreept opnieuw de verziekte sfeer in de raad. Die samenwerking zou volgens Marlene Postma nog moeizamer zijn geworden bij het wel doorgaan van de vergadering.” Hiermee wordt echter een vertekenend beeld geschetst. Omdat wij in de raad 4 oppositiepartijen hebben, drie coalitie partijen en één Lijst Marlene Postma zou dat voor de vergadering betekenen dat 9 zetels de vergadering niet wilden laten doorgaan, dan is het moeilijk om een goede vergadering te kunnen hebben.

Men zal toch rekening moeten houden met de richtlijnen die door het kabinet zijn opgesteld. Daarin staat dat ook de gemeente zich moet houden aan deze richtlijnen zeker voor de mensen-(o.a.) ook de raadsleden- die tot de risicogroepen behoren, en die hebben wij. Voor deze mensen is het een risico om nu ten tijde van de coronacrisis fysiek te vergaderen. Het is van belang dat anderen daar ook rekening mee houden, maar dit is niet altijd het geval. Natuurlijk is het digitaal of hybride vergaderen anders maar één van de conclusies uit een eerste reportage over een tijdelijke wet die het mogelijk maakt dat volksvertegenwoordigers gedurende coronacrisis online kunnen vergaderen luidt: Digitaal vergaderen in de gemeenteraad is niet ideaal maar werkt. Natuurlijk wordt het contact en de interactie in de wandelgangen gemist en is digitaal debatteren niet altijd even gemakkelijk en vermoeiender dan tijdens een fysieke raadsvergadering maar ik heb het al eerder gezegd: we kunnen nu wel doorgaan met ons werk in deze moeilijke coronatijd. Dus iets is beter dan niets.

Wij, Krachtig Sociaal Groen (lijst Marlene Postma) hebben al aan het begin van het jaar om een bijeenkomst gevraagd, om de omgangsvormen in de raad en de gemeente door te spreken, Wij vinden dat nodig omdat er volgens ons wel enige verbetering nodig is. Volgens mij hoef je dan niet meteen te stellen dat er een verziekte sfeer is. Wel schijnt er nog wat oud zeer te zijn waarin men lijkt te blijven hangen en dat via deze weg dan weer wat aan de oppervlakte komt. Natuurlijk kan je van mening verschillen, maar wij vinden dat er altijd respect moet zijn ten opzichte van de anderen; daar is soms niet veel van te merken. Ook hapert het aan de samenwerking, daar heb ik jammer genoeg wel voorbeelden van.

In een volgende vergadering zal de Lindewijk opnieuw aan de orde komen.

Onderwijs

 

Het ging snel, binnen de kortste keren was het onlineonderwijs een feit. Voor ouders is het begeleiden van hun kinderen met het schoolwerk niet zo’n eenvoudige taak.

Er loopt een 4-jarig experiment van Arie Slob- om onbevoegden les laten geven op scholen in verschillende steden. Maar er hoort een professional voor de klas te staan. Docenten voelen zich niet erkend en gewaardeerd, kennelijk doet hun jarenlange opleiding er niet meer toe en mag iedereen met wat verstand van zaken voor de klas staan. Dat bevordert de motivatie van jonge mensen om voor het leraarschap te kiezen niet.

Eigenlijk verdoezelt het aanstellen van onbevoegden het daadwerkelijke probleem: het tekort aan bevoegde leraren. Door onbevoegden in te zetten, lijkt dat tekort af te nemen. Laten we hopen dat politiek Den Haag van dit experiment niet een vast gegeven maakt. Daarmee wordt het lerarentekort alleen maar in stand gehouden of vergroot.

Dit kregen wij binnen als ingezonden stuk.

 

We hebben allemaal een stapje terug gedaan om deze coronacrisis het hoofd te bieden.

Er zijn mensen die zo gemakkelijk praten over deze crisis. Sinds het begin van de crisis horen we steeds dat we alleen samen het coronavirus kunnen bestrijden, maar helaas gebeurt dit niet overal. De ik-samenleving zien we alweer de kop opsteken. Er zijn gemeenten waar bv. de gehandicapte mens niet meer in de winkelstraten welkom is, omdat ze te veel ruimte innemen.

Zelfs het openbaar vervoer liet weten geen hulp meer te bieden aan gehandicapte mensen; nadat mensen er wat van zeiden, werd de maatregel teruggedraaid. Is “Samen” alleen bestemd voor mensen die gezond zijn, en zonder een beperking?

Wij willen dat iedereen gelijk is in deze maatschappij, daar kunnen we allemaal wat aan doen.

Tot de volgende Keek op de Week!