''Keek op de week'' (20-21)

Na een weekje (rust) is het wel duidelijk geworden dat na de debatten op de televisie die wij hebben gevolgd, er niets gaat veranderen in de politiek. Dat betekent dan ook dat men er niets aan doet om het groeiend wantrouwen van de burger (de kloof tussen de burger en de Overheid) te verkleinen.

Deze week is het jaarverslag van de Nationale Ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranen ombudsman over 2020 verschenen.

De titel van het jaarverslag is: De burger verdient beter!

 

Dat geldt zeker voor burgers die moeite hebben om mee te kunnen doen als ze geen hulp krijgen of aan de kant komen te staan.

Denk aan al die mensen die veel zorg nodig hebben zoals psychische

problemen en laag geletterdheid, en mensen die door de coronacrisis in de schulden zitten.

In de toekomst zullen veel mensen de overheid heel hard nodig hebben. Denk ook aan de ondernemers die straks in de problemen komen als ze het geld moeten terugbetalen, dat ze van de overheid kregen als steun in coronatijden. Dan moet de overheid er voor hen zijn. En die moet zich barmhartig en ruimhartig opstellen. Zoals we het de afgelopen jaren hebben kunnen zien is de overheid er niet voor de burger geweest. Maar meer voor zichzelf.

We hebben kunnen zien dat er een overheid is ontstaan die zijn burgers met wantrouwen behandelt en grote problemen niet aanpakt. De overheid heeft weinig of geen gevoel gehad voor mensen die het moeilijk hebben, zij hebben de mensen die de overheid nodig hebben soms juist tegengewerkt. De burgers voelen zich in de steek gelaten. De toeslagenaffaire heeft ons laten zien dat burgers door deze overheid in grote problemen is gekomen.  En wat komt er nog allemaal achteraan?

In het jaarverslag kunt u lezen dat als de overheid, (ook de lokale overheid) de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman overneemt er veel zal kunnen veranderen.

Men moet ervoor zorgen dat de problemen van mensen worden aangepakt in plaats van deze erger te maken.

Erkenning van hun situatie en hulp laten soms heel lang op zich wachten.

Het vertrouwen van burgers in de overheid staat hierdoor steeds meer onder druk. De overheid (ook de lokale) moet eerst het vertrouwen herstellen, ze moet eerst maar eens laten zien dat zij zelf betrouwbaar is.

Het is nog steeds zo, dat burgers in een gemeente niet gehoord zijn en er intussen al een besluit is genomen door een college. Daardoor voelen veel burgers zich niet meer gehoord en na meerdere pogingen kloppen ze dan maar aan bij de Nationale Ombudsman.

Ook dat doen wij met de vragen van inwoners van onze gemeente, als zij een onbevredigend antwoord van de gemeente ontvangen, dan nemen wij contact op met de Nationale Ombudsman. Dit wel, na zelf een grondig onderzoek te hebben ingesteld over het vraagstuk waar de inwoners mee kampen. Wij vinden het erg belangrijk dat de overheid goed luistert naar de burger, en dat de overheid in haar werk elke keer weer zoekt naar oplossingen die passen bij de specifieke situatie van die individuele burger.

Wij weten nu dat men heel hardnekkig vasthoudt aan de oude politiek, met een dun sausje nieuwe politiek overgoten.

De ombudsman beklaagde zich al tijden over het gebrek aan menselijkheid in de omgang tussen overheidsinstanties en de burger, de mensen zijn te veel een nummer geworden.

Er is veel nodig om het vertrouwen te herstellen. Men is veel meer bezig geweest met politiek kwesties en men is vergeten dat het allerbelangrijkste is dat het over de inhoud moet gaan. Wij zullen met z’n allen de groeiende ongelijkheid moeten aanpakken.

Wij KSGW gaan daarvoor en wij willen een bijdrage leveren aan een eerlijkere en transparante samenleving, waar mensen als mens worden gezien en niet als een nummer.

Volgende week schrijven wij over actuele vraagstukken in onze gemeente.