''Keek op de week'' (18)

Deze crisis bezorgd veel mensen persoonlijk leed. Mensen maken zich terecht grote zorgen over hun gezondheid en bestaanszekerheid. De samenleving heeft de handen vol aan het bieden van noodzakelijke hulp en het nemen van maatregelen om deze crisis in te dammen. Desondanks is het zaak om voorzichtig na te denken over de samenleving na de crisis:

Alles zal dan anders zijn. Het normale leven ligt al een tijdje stil. Iedereen voelt de gevolgen van corona en de maatregelen. We kunnen niet meer uitgaan van de bekende gang van zaken. We moeten zoeken wat belangrijk is en hoe we daar een passende vorm aangeven. En dat geldt dus ook voor iedereen.

Vandaag is bekend geworden, dat er 4 geregistreerde mensen in Weststellingwerf overleden zijn aan het coronavirus. Er zijn 26 geregistreerde besmettingen. 3 corona patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen. Dit alles zegt niets over het aantal besmettingen in Weststellingwerf. Niet iedereen die ziek is of het virus heeft, wordt getest of in het ziekenhuis opgenomen.

De Onderwijsbond vreest hoge werkdruk heropening Basisscholen.

Over minder dan twee weken mogen de basisscholen weer open. Blijdschap bij de ouders, maar grote zorg en bij de Algemene Onderwijsbond. De werkdruk voor de leerkrachten loopt ongekend hoog op met al die coronamaatregelen. De werkdruk was al hoog, de afgelopen weken hebben de leerkrachten de slag naar online gemaakt en nu komt er weer het schoonhouden van de klas zonder ondersteunend personeel bij. Het organiseren is niet zo gemakkelijk- de helft van de kinderen zit op school, de andere helft krijgt thuisonderwijs of werk mee. Dat betekent tweemaal instructie geven. Ook de anderhalve meter afstand, een verdubbeling van de haal- en brengmomenten bij de scholen. Er zijn scholen die aangekondigd hebben om op 11 mei halve lesdagen in te voeren. De scholen hebben nauwgezet gekeken naar de richtlijnen en adviezen van het kabinet, scholen mogen afwijken van de adviezen, mits ze dat maar goed uitleggen. Maar het kabinet gaat er van uit dat scholen zich aan de adviezen houden. Een andere invulling is niet de bedoeling. We zullen zien hoe dit alles gaat.

De strenge bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt mogelijk vanaf 11 mei op sommige plekken wat soepeler.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt na te denken over een proef. Het Dagblad Trouw schrijft dat een eerste groep verpleeghuizen waar geen of weinig besmettingen zijn, mag onder strenge voorwaarden weer bezoekers mag ontvangen.

Ouderen die nog thuis wonen, mogen weer bezoek ontvangen.

Verschillende ouderenorganisaties hebben aan de bel getrokken, omdat het eenzaamheidsvirus genadeloos toesloeg bij ouderen die nog zelfstandig wonen. Het gaat om een grote groep die nu weer bezoek mag ontvangen: 95% van de ouderen woont nog zelfstandig. Aan het huisbezoek zijn strenge voorwaarden verbonden: er mogen maximaal 2 mensen op bezoek komen, dit moeten altijd dezelfde mensen zijn en uiteraard moeten ze gezond zijn. Ook moet men de anderhalve meter in acht nemen.

De Gemeenteraad

De planning en de manier van vergaderen van de raad is aangepast. Fysieke bijeenkomsten zijn tijdelijk niet mogelijk. Via de tijdelijke wet ‘Digitale Beraadslaging en besluitvorming’ kan de raad nu wel digitaal besluiten nemen. Op 6 mei is er een online raadsvergadering. Men kan wel schriftelijk ‘inspreken’ dan kan men hiervoor contact opnemen met de raadgriffier. Men kan deze raadsvergadering live volgen via weststellingwerf.nl/live.

Herdenkingen 4 mei

De herdenkingen in onze gemeente gaan door, maar zonder publiek. Het is belangrijk om te herdenken. In Wolvega houdt burgemeester Andre van de Nadort een speech. De herdenking wordt gefilmd en die kunt u later terugkijken op weststellingwerf.nl.  Omdat we niet bij de herdenking aanwezig kunnen zijn en omdat het 75 jaar geleden is, mag de vlag dit jaar van zonsopgang tot zonsondergang halfstok. De gemeente vraagt iedereen om de vlag halfstok te hangen en mee te doen met de twee minuten stilte.

Daarom wat ons betreft: Opdat wij niet vergeten!

Dinsdag 5 mei wordt ook gevlagd. Het is goed om dankbaarheid te tonen aan allen die gesneuveld zijn in de 2e Wereldoorlog, voor onze vrijheid.

75 jaar vrijheid is immers een unieke mijlpaal en zou op grootse wijze gevierd moeten worden, maar nu door deze crisis loopt alles anders.

Sporten door kinderen in Weststellingwerf.

Er kan nog niet gesport worden door kinderen bij clubs in Weststellingwerf. Het kabinet had de mogelijkheid geboden vanaf 28 april. Op dit moment is de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Fryslân nog steeds van toepassing. Dit betekent dat sportfaciliteiten nog verboden gebied zijn en hier ook op gehandhaafd wordt. De gemeente hoopt dat de noodverordening snel wordt vrijgegeven zodat de kinderen (met de aangepaste maatregelen) kunnen sporten. Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan en sporters moeten thuis douchen.

Telefonisch Spreekuur.

In de maand april hielden we twee keer in de week een telefonisch spreekuur voor mensen die hun hart wilden luchten in deze moeilijke periode. De praktijk wees uit dat vooral buiten de spreekuurtijden contact werd gezocht. Nu het mei is geworden, willen we de vaste bel tijden daarom loslaten, in de wetenschap en het vertrouwen dat wie een luisterend oor zocht/zoekt, bij ons terecht kan. U kunt mij dus gewoon bellen en als het op dat moment even niet schikt, spreken we een goed moment af. Het is mooi om zo ook zij aan zij te staan met al die andere organisaties die nu extra oren bieden aan mensen die het nodig hebben zich uit te kunnen spreken.

Oude foto’s of kaarten.

Wie kan ons steunfractielid van Krachtig Sociaal Groen, projectleider van de historische locomotief NS164 D.J. Dundas helpen aan oude foto’s, kaarten van het station Noordwolde?

De heer Dundas is druk bezig met het restaureren van deze unieke locomotief en hij hoopt dat er mensen zijn die nog oude foto’s, kaarten en of andere informatie hebben over de locomotief NS164.

U zou hem er een groot plezier mee kunnen doen. Als mensen zich geroepen voelen om als vrijwilliger mee te helpen aan dit project graag.

U kunt via Krachtig Sociaal Groen contact opnemen.

Ten slotte.

Het is bijzonder om te horen en te zien dat zoveel mensen zich aan de maatregelen houden, wij hopen dat iedereen het geduld kan opbrengen om dit vol te blijven houden.

De impact van de coronacrisis op ons leven is groot. De situatie brengt onzekerheid met zich mee en vergt veel van iedereen.  Vanuit Krachtig Sociaal Groen volgen we de ontwikkelingen en slaan we ervaringen op van mensen tijdens de coronacrisis. Wij zien het als onze rol om uw ervaringen met betrekking tot de maatregelen goed voor het voetlicht te brengen.