''Keek op de week'' (16-21)

Wat was er allemaal deze week te zien in de tuin ?

Zoveel, wat betreft de bomen ze botten uit, je ziet dat er iedere dag wat verandert. Eerst knoppen, dan opeens komen er blaadjes die snel groeien.

De planten beginnen weer en vormen mooie blaadjes die snel omhoog groeien. Ik heb veel planten, struiken en bomen in de tuin die ik graag zelf opkweek. Dit lukt goed en zo hebben we een tuin vol allerhande planten en struiken die het goed doen. Jaren geleden waren wij op vakantie in Duitsland. Daar ontdekte ik langs de kant van de weg een plant met prachtige blauwe bloemen, die had ik nooit eerder gezien. Er zaten een paar zaaddozen aan en ik heb er een paar van meegenomen naar Nederland. De zaden gedroogd en later gezaaid, er kwamen een paar plantjes uit. Die heb ik in de tuin gezet en ze deden het. Ze staan er nu al een aantal jaren en het is een lust voor het oog als deze in de bloei staan. Maar dit jaar is het anders. Ik verwonderde mij er al over dat het leek dat er een kevertje in de planten zat want alle bovenste blaadjes waren ineens weg. Nu dat is jammer, want ik heb zeker op zo’n acht plaatsen deze plant in de tuin staan.

Dus de afgelopen week elke dag erbij langs of ik ook iets kon ontdekken wat dit veroorzaakte. Ik heb u al eens verteld over de dieren die in onze tuin op bezoek komen of er wonen. Eindelijk was ik eruit. Elke dag komt er een ree op bezoek, soms s’middags maar meestal op de avond als het wat schemerig is. Die denkt oh, wat een lekkere jonge blaadjes, dat is voor mij een lekker hapje. Ik weet nu wel zeker dat het een van onze winterse bezoekers is die de appeltjes bij ons kwamen opeten. Hij of zij loopt langs onze voorkant van het huis, ik zag van de week in de schemer twee ogen die mij aanstaarden.

En na het eten van de jonge blaadjes gaat de ree bij het vijvertje wat water drinken. Ik ben niet van plan om dit dier weg te jagen, dus moeten wij maar zien dat deze planten toch weer opkomen. Ik zal nog nadenken over wat ik kan doen, ook hier moet je nog maar afwachten hoe alles verloopt. Zo sta je altijd voor verrassingen wat betreft de natuur.

De raadscommissievergadering van maandag 12 april.

Weststellingwerf gaat volgend jaar 400.000 euro betalen voor de diensten van de uitvoeringsdienst van de Fumo. Voor het jaar 2021 gaat de gemeente een bedrag betalen van 328.619 euro.  In de ontwerpbegroting Fumo 2022 is voor het eerst sprake van een nieuwe financieringssystematiek. Op dit moment wordt de gemeentelijke bijdrage nog bepaald aan de hand van het aantal milieubedrijven die bij de Fumo zijn ondergebracht op basis van een soort abonnement. Wij hebben wel een aantal vragen gesteld over het uurtarief van 105 euro, wij vinden dat een fors bedrag en hoe verhoudt zich dit tot andere omgevingsdiensten? Wij vrezen wel dat de post salarissen hoog zal zijn. Ook dat naar rato de deelnemende gemeenten moeten bijpassen als de reserves bij de Fumo op zijn. Wat betekent dat? Zal het gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting? Wij, de raad krijgt binnenkort een brief van de wethouder, want wij moeten over 2 weken wel een besluit nemen. Wij kwamen ook met de vragen “Wat is exact de meerwaarde van de Fumo voor onze gemeente en is het niet zo dat wij als gemeente de meeste taken al zelf uitvoeren? En staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten/ En ook wat zou het kosten als wij uit de Fumo stappen?  Nu, het antwoord van de wethouder was dat we er niet uit kunnen stappen. Bovendien kan een relatief kleine gemeente zoals Weststellingwerf niet voldoen aan alle wetten en regelgeving. De wethouder: ”De Fumo is op de goede weg en ontwikkelt zich door”.  Daar moeten we het dan mee doen.

 

Een stukje in de courant de Stellingwerf is ons opgevallen.

Wat ons opvalt is dat hier niet duidelijk wordt aangegeven hoe en wat eraan vooraf is gegaan. De journalist is blijkbaar niet goed op de hoogte geweest over waarom de afschaffing van de regels m.b.t. het brengen van huishoudelijk afval met bestelauto op afvalbrengstation zijn afgeschaft.

Als wij KSGW geen vragen hadden gesteld in de Raadsvergadering, nadat wij ook al eerder contact hadden gehad met de ambtenaar en de wethouder, dan was er niets gebeurt en waren deze regels die het college had gesteld gewoon doorgegaan. Het bleek dat er geen goed onderzoek in de gemeente is gedaan over hoe en wat voor consequenties dit kon hebben voor mensen die toevallig in het bezit zijn van een bestelauto. Dit hebben wij duidelijk kunnen maken en er is door de gemeente een onderzoek ingesteld en daarna is het college tot de conclusie gekomen dat deze regels inderdaad geen haalbare kaart zouden zijn.

En nu staat er deze week in de Stellingwerf dat de regels zorgden voor praktische problemen bij de inwoners met een bestelauto, maar dat was het probleem niet, er was sprake van onderscheid vanuit de gemeente. De mensen met een bestelauto betaalden afvalstoffenheffing en de ondernemers met een bestelauto voor het bedrijf niet. Plus dat de mensen die de ontheffing betaalden en geen bedrijf hebben ook nog aan verschillende voorwaarden moeten voldoen die voor de ondernemers met hun bedrijfsafval niet gelden. Dus nogmaals onderscheid. Wij zijn blij dat de wethouder na de moeite die wij hebben gedaan, toch de regels heeft afgeschaft.

 

Afgelopen week hadden wij een online informatieve avond over De centrumontwikkeling in Wolvega.

Het centrum van Wolvega moet volgens adviesbureau BRO compacter, gezelliger en sfeervoller worden. Een uitgebreide presentatie waarin duidelijk werd aangegeven hoe het centrum van Wolvega moet gaan worden. In het nieuwe plan komt naar voren dat op de kop van het langgerekte winkelgebied in het oosten en westen de boodschappengebieden zijn met de bestaande supermarkten. In het midden het recreatieve gebied met de horeca en non-food-winkels. Volgens BRO neemt de non-food af. Tussen het sfeergebied en de boodschappengebieden zitten twee overgangsgebieden. De projectleider heeft het op deze avond vooral over het centraal gelegen recreatieve gebied. Het bureau wil daar maximaal inzetten op een goed verblijfsklimaat. Recreatief winkelen en horecabezoek moeten in het recreatieve gebied centraal staan volgens wethouder Hoen. De ambulante handel met losse marktkramen moet uit het rommelige straatbeeld verdwijnen. Het winkelen moet vooral voor ouderen en minder-validen beter te doen worden. Nu dat is fijn om te horen, maar het is nog niet geheel duidelijk wat ze daarmee voor ogen hebben. Wij KSGW hebben een brief naar de projectleider gestuurd en gevraagd of het mogelijk is om een openbaar toilet in het centrum te plaatsen en wij hebben ook aangegeven dat wij ook al een toiletvoorziening weten aan het plein achter de Hema, achter de fietsenwinkel. Daar is een mooie toiletvoorziening, maar die wordt alleen gebruikt voor de marktkooplieden op de woensdag markt. Ik heb daar al eerder een motie over ingediend, maar die is niet in behandeling genomen omdat de raad dit niet zo belangrijk vond. Dus we hebben opnieuw gevraagd en de projectleider had het ook over de Hoge-nood app. Nu daar waren een paar maanden geleden nog maar drie ondernemers bij aangesloten. Dus dat schiet ook al niet op. Het bureau BRO zal kijken wat zij met onze gegevens kunnen doen. Ook de auto is in de toekomst in de winkel -straten te gast. Het doorgaande verkeer in de Hoofdstraat Oost en de Van Harenstraat moet worden beperkt en krijgt te maken met eenrichtingsverkeer. Buiten het centrum wordt geen nieuwe detailhandel toegelaten. Voor de herinrichting wil het college zo’n 2,5 miljoen euro uittrekken. Eind april moet de centrumvisie voor Wolvega klaar zijn, zodat college en gemeenteraad er begin juli een besluit over kunnen nemen.