''Keek op de week'' (14)

Men verwacht dat de coronacrisis lang gaat duren.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland geldt de afspraak dat er niet met te grote groepen bijeengekomen mag worden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor komen ook de vergaderingen van de gemeenteraad in het geding.

Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten van de raad t/m 6 april afgelast. Het inloopspreekuur van maandag 6 april gaat dus niet door.

De raad moet besluiten kunnen blijven nemen, ook al gaat het alleen om de strikt noodzakelijke besluiten. Er is een raadsvergadering op donderdag 16 april 2020 om 19.30 uur en een Algemene Raadscommissie ook op donderdag 16 april 2020 om 20.30 uur Er kunnen geen insprekers en publiek bij de raadscommissies en vergaderingen zijn. Maar er is wel de mogelijkheid om schriftelijk in te spreken. Men moet dan wel contact opnemen met de raadsgriffier. Er is een aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus en Griffioenpark 3 is tijdelijk gesloten. De ambtelijke organisatie werkt hard om de dienstverlening van de samenleving draaiende te houden en ondersteuning te bieden bij het bestrijden van de coronacrisis.

Het kabinet verlengt de maatregelen tot zeker 29 april. Horeca, scholen, kappers en sportscholen blijven tot die tijd gesloten. Thuiswerken blijft de norm, net als afstand houden.

Het zal veel vragen van ons geduld en aanpassingsvermogen.

We moeten nu echt rekening houden met een realiteit waarin de maatregelen langer gaan duren.

Ons leven staat volledig op z’n kop sinds we te maken hebben met het coronavirus. Grote zorgen hebben we over de zorg, onze gezondheid en de economie die totaal op slot is gegaan.

De crisis maakt duidelijk welke beroepen belangrijk zijn voor de continuïteit van onze samenleving, maar die we niet waarderen met meer inkomen. Het zijn de mensen met beroepen waar jarenlang op is bezuinigd die nu met ongelofelijke toewijding ons land overeind houden.

Degenen die hulp nodig hebben, voelen zich beter als zij merken dat er naar hen geluisterd wordt. En dat er ook echt aandacht wordt besteed aan hun wensen. De mensen die hulp aanbieden krijgen een fijn gevoel, omdat zij tijd en energie hebben en dat allemaal inzetten om deze crisis te boven te komen.

Mensen die hun naaste in een verpleeghuis of zorgcentrum niet mogen bezoeken merken hoeveel onrust dat geeft bij hun partner of ouder.

Lyclama Stins heeft gezocht naar een oplossing tussen veiligheid en menselijk leed. Goed dat er aan de menselijke kant is gedacht.

Een mooi berichtje in de Stellingwerf.

 

Woonzorgcentrum Lyclama Stins maakt het mogelijk dat mensen hun dierbare kunnen bezoeken. Bewoners van woon- en verpleeghuizen mogen geen bezoekers ontvangen, om zo het coronavirus buiten de deur te houden. Men kwam op het idee om bezoek toch mogelijk te maken. Bewoners en hun bezoek kunnen buiten op het terras van Lyclama Stins een gesprek hebben. Alle bezoeken moeten minimaal een dag van tevoren worden aangemeld. Bewoners hadden laten weten dat zij het bezoek erg misten, daarna heeft een speciale coronacommissie overlegd hoe ze het gemis van bezoekers konden aanpakken. De bewoners stellen dit initiatief zeer op prijs.

Wij hebben er vragen over gesteld: De leegstaande winkels in Noordwolde.

 

Het is jammer, dat er leegstand is in het centrum van het dorp. Al sinds de oplevering zo’n 13 jaar geleden, staan de gebouwde winkelpanden aan de Hoofdstraat Oost leeg. De ondernemersvereniging Noordwolde wilde van de leegstaande panden iets moois maken een die kans kregen ze.

De winkels onder het appartementencomplex ‘De Vechtende Handen ‘zullen er na de raamversiering mooier uitzien.

Van de week kwam het bericht dat er meer dan duizend kwetsbare kinderen zoek zijn.

 

Scholen hebben na de invoering van het onderwijs op afstand nog altijd geen contact gehad. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Er zijn leerlingen en ouders met wie scholen nog altijd geen contact hebben kunnen krijgen. Scholen willen wel acties ondernemen, maar kunnen in veel gevallen niets doen. Het zou goed zijn om de aller kwetsbaarste leerlingen toch naar school te kunnen laten gaan, net als de kinderen van ouders die werken in de vitale sector. Deze kinderen hebben vaak ouders die minder betrokken zijn bij het onderwijs of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De scholen stelden dat er extra aandacht moet komen voor deze kwetsbare leerlingen omdat er anders grote achterstanden ontstaan. Dat zorgt voor een groeiende ongelijkheid.  Ook wij maken ons zorgen om deze kwetsbare kinderen.

Telefonisch spreekuur in de maand April van Krachtig Sociaal Groen.

 

We leven nu in een moeilijke en onzekere tijd.

Nu veel mensen thuis zitten ervaren zij, hoe belangrijk contact voor hen is. Door het coronavirus hebben veel mensen minder sociaal contact en missen velen een luisterend oor.

Wij hebben het eerste spreekuur al gehad, het leek ons goed om nog eens aan te geven dat dit spreekuur er is. Op de maandag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. Het eerstkomende spreekuur is op maandag 9 april 2020.

Wij proberen vanuit Krachtig Sociaal Groen op een bescheiden manier ons steentje bij te dragen.

Het is belangrijk om rekening te houden met elkaar, laten we oog hebben voor oudere en kwetsbare inwoners van Weststellingwerf.

De telefoonnummers die u kunt bellen zijn:  0642551636 en 0561 853263