''Keek op de week'' (13-21)

Vaccineren-

Het is toch wel vreemd te noemen dat mensen die volgens de GGD al een oproep zouden hebben gekregen nog steeds wachten op een oproep. Daarbij komt ook nog dat volgens de media er heel veel vaccinaties ongebruikt op de plank liggen. Ik ken mensen die boos zijn en zich afvragen wanneer ze aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Er wordt veel over gepraat, maar alles duurt te lang. Men gaat te traag om actie nemen om sneller te vaccineren. Men zegt dat de GGD het niet aan kan, maar als je hoort dat men van 9 tot 5 uur vaccineert en dagen helemaal niet, dat zet dat  je toch wel aan het denken. Waarom het leger niet ingezet? Die hebben alles om dit in goede banen te leiden. Waarom wordt dit niet gebruikt?  Wij hebben contact opgenomen met de GGD om eens te horen hoe het werkt. Men zegt dat men nu begonnen is om kwetsbare mensen en mensen vanaf de leeftijd van 76 jaar te gaan vaccineren in april. Maar hoe komt het dan dat sommige mensen van boven de 80 jaar nog steeds niet zijn gevaccineerd? Ook valt ons op dat de huisartsen van niets weten; en zij zeggen dat zij nog geen bericht hebben gehad om te gaan vaccineren.  De huisartsen beschikken over gegevens van kwetsbare mensen, die zijn niet allemaal bekend bij de GGD. Dat kregen wij te horen toen we vroegen wanneer bepaalde groepen, ook die met onderliggende ziekten aan de beurt zijn. Ook horen wij dat echtparen niet gelijk worden gevaccineerd. Soms moeten zij dan vier keer zo’n drie kwartier rijden om bij de GGD te komen. Er zijn veel mensen die wachten op vaccinatie, voor hen die al een jaar zich streng gehouden hebben aan de maatregelen is het moeilijk als je dan hoort dat jongere mensen al een vaccinatie hebben gehad. Laten ze sneller gaan vaccineren en geen 9 tot 5 mentaliteit. Nu sterven er onnodig mensen omdat men er geen haast achter wil zetten en terwijl er nog steeds genoeg vaccins in voorraad zijn. Er is ook nog een andere kant, Minister Hugo de Jonge zegt, niet doen, absoluut zorgen dat de mensen een 2e prik krijgen. Daarom vragen wij ons af, liggen er wel zoveel vaccins op de plank? We wachten af, We hopen dat het niet alleen veel woorden zijn, maar daden.

 

Media deze week. Dit kan zomaar gebeuren, begrijpt u het nog?

De minister ging van de week na het vernemen van de positieve uitslag van de coronatest haastig naar buiten, een dossier onbedekt onder de arm. De aandachtspunten voor de tweede ronde van gesprekken met de hoogst geëindigde partijen waren daardoor te lezen, zeker nadat een ANP-fotograaf ze op de foto had gezet.,

Het document bevatte explosief materiaal. Vooral het kopje “CDA” sprong in het oog. ‘Positie Omtzigt, functie elders’ luidde een aandachtspunt. Ook te lezen: ‘keuze Hoekstra, post kabinet’ en ‘onderhandelingsstijl Hoekstra’.

 Er werden meerdere partijen in het stuk genoemd. ‘Linkse partijen houden elkaar niet echt vast’, zo viel er te lezen. De steun van die partijen zou nodig kunnen zijn, want voor een minderheidskabinet is ‘weinig echt enthousiasme’. Rond het Binnenhof begon het vingerwijzen. Want aan wie vielen die teksten toe te schrijven? De verkenners, de lijsttrekkers, ambtenaren die het proces begeleiden?

Ook aan het Binnenhof gaat de beschuldigende vinger naar andere partijen. Het zijn D66, GL en VVD die daarbij meermaals worden genoemd.

Er wordt gesproken over een ‘bizar’ inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Het gaat hierbij grotendeels over de positie van Pieter Omtzigt. Zijn vrouw reageerde met: ”Dus deze politieke leiders hebben een exit functie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtstaat”. Gelukkig gaan zij hier niet over, maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat. 

Heel Nederland vergadert online, behalve in Den Haag. Met als gevolg: een corona-uitbraak in het kabinet en een blunder van verkenner Mevr. Ollongren. Men spreekt ervan dat Pieter Omtzigt in een slangenkuil is terecht gekomen.

Onbestaanbaar dat er een dergelijke notitie gemaakt wordt over kamerlid Pieter Omtzigt, die de toeslag misstanden aan het licht bracht. Wie heeft zich in deze zin zo uitgesproken? En nu bracht Rutte naar buiten dat die opmerkingen niet van hem en van Mevr. Kaag zijn. En niemand gaat hier uitleg over geven, aldus Rutte. En Mevr. Kaag is onzichtbaar. Er moet toch duidelijkheid worden gegeven nu de meeste partijen hebben gezegd dat ze een debat met de verkenners willen voeren.

 Het vertrouwen in de politiek heeft weer een flinke deuk opgelopen.  Vóór de verkiezingen komen met de slogan “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen”. Al snel daarna bleek uit de notities van mevr. Ollongren dat dit niet zou gelden voor Omtzigt en met hem de 342.000 kiezers die op hem gestemd hebben. Is dit het nieuwe leiderschap?

Ik vind het een schande om een (echte) volksvertegenwoordiger zoals Omtzigt op deze manier weg te zetten. Als er iemand is die zich door niemand heeft laten tegenhouden en zich zo inzet om de waarheid boven tafel te krijgen in de toeslagenaffaire dan is het Omtzigt. Ik ben opgevoed met “Als iemand zijn kop boven het korenveld uitsteekt, dan wordt hij er af gemaaid”. Het vertrouwen is op deze manier ver te zoeken, dat hoor ik veel mensen zeggen.

Het wordt nu veel mensen duidelijk hoe het in de politiek werkt. De mensen zien dat het overal in het land gebeurt, ook in gemeenten. En nu zijn de nieuwe verkenners aan zet. Zij willen met een schone lei beginnen, zand erover, aan het werk. Is die schone lei er wel? Maar eerst het debat, er moet duidelijkheid komen.

Wat een slechte zaak.

 

Toch nog een korte nabeschouwing over de verkiezingen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen brachten in Weststellingwerf 16.474 mensen hun stem uit. Er waren 21.073 kiesgerechtigden, het opkomstpercentage kwam uit op 78,3%. Op enkele stembureaus werd de PPV de grootste partij. Dat was het geval in ’t Buurthuus en de bibliotheek in Noordwolde en bij het clubgebouw Het Wolvennest in Wolvega. Ondanks corona ging het redelijk goed, de meeste stemmers maakten gebruik van een mondkapje. Maar er waren ook mensen die wantrouwen uitspraken over het eerlijke verloop van de verkiezingen. Op het stembureau op het gemeentehuis werden alle stemmen die Wybren van Haga als nummer 2 op de lijst van Forum voor Democratie (FVD) kreeg, opgeteld bij die van lijsttrekker Thierry Baudet.  Er waren Van Haga stemmers die aan de bel trokken omdat zij op hem gestemd hadden maar hun stemmen niet terugzagen in het proces-verbaal van het desbetreffende stembureau. Toen moest het gemeenteonderzoek doen en werd er ontdekt dat er wel degelijk 52 stemmen op Van Haga waren uitgebracht. Het maakte op het totaal van de op de FVD uitgebrachte stemmen niets uit volgens de burgemeester.

De conclusie over deze verkiezingen kan zijn dat er duidelijk anders is gestemd dan voorheen.