''Keek op de week'' (13)

De afgelopen week en het coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op ons allemaal, we leven in een moeilijke en onzekere tijd. Het virus zorgt voor een complete cultuuromslag. Niemand had kunnen verwachten dat we op zo’n korte termijn onze grenzen zodanig zouden kunnen verleggen. Wat gisteren onbespreekbaar leek, is nu vanzelfsprekend.

Juist in deze tijden worden ons incasseringsvermogen en onze reflexen getest. Dan blijkt dat goede zorg, goed onderwijs en een veilige en gezonde omgeving de belangrijkste voorbereiding is die we kunnen treffen voor dit soort situaties. De regering heeft vergaande maatregelen genomen in de aanpak van he coronavirus. Dat betekent dat een aantal vrijheidsrechten is ingeperkt. Medisch personeel werkt heel hard om zieken te behandelen en het lijden te verlichten. Om het coronavirus uit te bannen, staat ieders dagelijks leven op zijn kop; We moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. De veiligheidsregio’s hebben inmiddels bevoegdheden van burgemeesters overgenomen, waardoor zij maatregelen zoals noodverordeningen en quarantaine verplichtingen regionaal kunnen uitvoeren. Maandagavond nam de rijksoverheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. De maatregelen maken duidelijk dat de coronacrisis lang gaat duren. De gemeente roept inwoners daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen. De landelijke maatregelen zijn ingrijpend voor iedereen. Zo zijn bijeenkomsten tot 1 juni verboden, ook met minder dan 100 mensen. Winkels moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bv. via een deurbeleid. Burgemeesters kunnen optreden, ook tegen winkels en groepen. Alle maatregelen zijn te vinden op de websites van het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

Het bijzondere aan deze crisis is, iedereen weet elkaar goed te vinden. De problemen zijn groot, maar de saamhorigheid ook.

Deze week was er een mooi lichtpuntje, ik wil u dat niet onthouden.

Ga als het even kan naar buiten, zeker als u het moeilijk hebt met thuiszitten. Het is niet overal druk, het is nu het ideale seizoen, alles staat in de knoppen en je hoort de vogels kwetteren. De vogels hebben het druk, maar de andere dieren ook. Ik was bezig om de tuin te ontdoen van onkruid en opeens ontdekte ik vlak naast mij een grote dikke haas die wegvluchtte. Ik ging verder en merkte dat op een mooi beschut plekje een klein haasje lag dat met de oogjes open naar mij lag te kijken. Ik ging wat achteruit en bleef kijken, maar het diertje bleef gewoon liggen. Na een minuut of vijf ben ik verder gegaan met onkruid wieden. Opeens hoorde ik wat geritsel en zag dat moeder haas haar kleine weghaalde van het beschutte plekje en zo snel als ze kon op zoek ging naar een nieuwe plek. Zo zie je maar weer, dat iets kleins heel groot kan zijn, ook in de coronacrisis. Een lichtpuntje is altijd welkom in deze rare tijd.

De restauratie van de locomotief is in volle gang.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de locomotief Noordwolde binnenreed. Dat gebeurde niet via een spoorlijn maar achterop een dieplader. De locomotief stond zo’n 10 jaar bij het oorlogsmuseum in Overloon.

Dirk Jan Dundas uit Noordwolde Projectmanager -steunfractielid van Krachtig Sociaal Groen heeft inmiddels honderden uren gespendeerd aan de restauratie. Eerst een gedegen inventarisatie van alle, ook losse, onderdelen. Veel onderdelen waren niet aanwezig en de helft was defect. Dus ging hij op zoek naar oude tekeningen en onderdelen. De zoektocht naar onderdelen en informatie bracht Dirk Jan Dundas o.a. bij veteranenclubs, De Marechaussee, het nationaal Militair Museum en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De zoektocht ging verder en er werd ook gespeurd in Engeland, Frankrijk en zelfs Egypte, waar dit type locomotief ook heeft gereden.  Dirk jan Dundas; We gaan nu de volgende fase in, er hebben al heel wat bedrijven een bijdrage geleverd, maar er moet nog heel wat gebeuren. Wij gaan nu op zoek naar fondsen en sponsoren, die hebben we hard nodig om alles te kunnen bekostigen. Alleen dan kunnen we een prachtig stuk historie laten herleven. Hij is ervan overtuigd dat het een fantastische blikvanger in Noordwolde wordt.

Ook wij hebben als groepje op de Nl-Doet dag een kleine bijdrage kunnen leveren voor de locomotief. Door wat klusjes te doen.

Stichting Dorpshuis Gemixd komt met een plan voor een Dorpcentrum in Wolvega.

 

Dit plan heeft de stichting naar de gemeente gestuurd.  Wolvega heeft nu geen dorpshuis en dat wordt door velen als een gemis ervaren. Uit een groep vrijwilligers is een bestuur van een nieuwe stichting voortgekomen waarvan Andrei Vonk de voorzitter is. Ook hier hebben wij te maken met mensen van Krachtig Sociaal Groen. De stichting ‘Dorpshuis Gemixd’ vraagt bij de realisatie van een dorpshuis in Wolvega de gemeente waar nodig financieel bij te springen. Volgens het plan draait de accommodatie op vrijwilligers binnen een ‘professionele vrijwilligersorganisatie’.

Er zijn onderzoeken verricht en gesprekken gevoerd, daaruit kwam volgens het bestuur naar voren dat er duidelijk behoefte is aan een vaste locatie in Wolvega. Via een communicatie – en promotieplan wordt het dorpshuis bij de dorpsbevolking onder de aandacht gebracht.

Eigenlijk is dit precies wat de gemeente graag wil, initiatieven van onderop, laten we ons best hiervoor doen.

De afgelopen week heeft er al veel in de krant gestaan en de voorzitter zal het plan op zondag 29 maart nog eens toelichten tijdens de uitzending van Radio Centraal.

Dierenartsen, dierenhulpverleners en dierenambulancemedewerkers.

 

Constateren dat bij een lockdown (coronavirus) zij hun beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de huisdieren van Nederland geen toegang meer hebben tot voeding, medicatie, zorg en vervoer. Ook de dieren uit het wild in nood worden dan volledig aan hun lot over gelaten. De dierenartsen, dierenhulpverleners en dierenambulancemedewerkers verzoeken om opgenomen te worden in de lijst van vitale beroepen. Als u wilt kunt u een petitie tekenen (dierenzorgookvitaal.petities.nl)

 

De zomertijd gaat weer in.

 

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 02.00 uur een uur vooruit naar 03.00 uur. Sinds 1996 gaat de zomertijd in het laatste weekend van maart in en gaan we in het laatste weekeinde van oktober weer terug in de standaardtijd. De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het beschikbare daglicht. Dat zou kunnen besparen op elektrische verlichting.

Telefonisch spreekuur in de maand April van Krachtig Sociaal Groen.

 

We leven in een moeilijke onzekere tijd.

Nu veel mensen thuis zitten ervaren zij, hoe belangrijk contact voor hen is.

Door het coronavirus hebben veel mensen minder sociaal contact en missen velen een luisterend oor.

Dit kan een gevoel van eenzaamheid geven. En men heeft soms vragen en weet niet waar men terecht kan met vragen.

Het is belangrijk om rekening te houden met elkaar, laten we oog hebben voor oudere en kwetsbare inwoners van Weststellingwerf.

De telefoon is een belangrijk middel om contact, een luisterend oor en een goed gesprek te hebben.

Daarom starten wij voorlopig in de maand april met een telefonisch spreekuur op de maandag en de donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.

Het eerste spreekuur is op donderdag 2 april 2020.

Wij proberen vanuit Krachtig Sociaal Groen op een bescheiden manier, ons steentje bij te dragen.

De telefoonnummers die u kunt bellen zijn: 0642551636 en 0561 853263.

Wij moeten ondanks deze moeilijke periode onze belangrijkste doelen niet uit het oog verliezen. Want niemand weet wat de toekomst gaat brengen, we hopen allen dat we hier sterker uit zullen komen.

Pas goed op uzelf en elkaar- Wij Krachtig Sociaal Groen wensen u alle gezondheid, sterkte en kracht toe de komende periode.

Tot de volgende Keek op de Week.