''Keek op de week'' (10)

Maandag 2 maart. Raadsvergadering

Bij de ingekomen stukken artikel 31 zijn er vragen gesteld door Lijst Postma/Krachtig Sociaal Groen.
De vragen gingen over de inburgering en de Nederlandse taal.

We wachten de beantwoording af.
De vergadering had één hamerstuk op de agenda staan, daar werden geen vragen over gesteld.


Een bewoner van de nieuwe straat ‘De Toekomst’ te Steggerda heeft ingesproken .

Men had een brief met handtekeningen naar de gemeente gestuurd, omdat de bewoners de situatie onveilig vinden.


Bewoners willen met spoed verharding naar het kruispunt met de Vaartweg, ook ontbreekt er een stuk trottoir van tien meter aan de Pepergaweg.
Doordat het bedrijf (projectontwikkelaar) in 2019 is opgeheven, zijn er nu problemen ontstaan over het eigenaarschap. De kans is dus aanwezig dat de
gemeente voor alle kosten opdraait. De raad kan een voorstel verwachten.
Er waren 2 bespreekpunten ; Centrumontwikkeling Wolvega en Integraal veiligheidsbeleid.

Daarna werden er 4 moties aangekondigd waarvan er één werd ingetrokken, daarna de eerste motie: deze hield in dat er nog steeds naar gas wordt
geboord en dat alle juridische stappen die de gemeente neemt geen effect hebben. De motie werd verworpen.


De tweede motie ging over een onderzoek onderdoorgang spoorwegovergang Lyclamaweg. Ook deze motie werd met 9 voor en 12 tegen verworpen. Ook
de derde motie: Evaluatie Verkeersbeleid werd net als de vorige twee verworpen.
Het was een enerverende raadsvergadering met veel discussie, we hopen dat de volgende raadsvergadering minder heftig verloopt.


Ook was er woensdag 4 maart een vergadering van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Daar waren wij Krachtig Sociaal Groen ook bij aanwezig.

Op donderdag 5 maart vond in Oosterstreek de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang aldaar plaats. In het Café Dorpshuis Oosterstreek kwamen de bewoners in grote getale opdagen, evenals collega politici. Aan het begin van de vergadering werd gekeken naar de notulen en het jaarverslag van de voorgaande jaarvergadering. Deze werden door de bewoners goedgekeurd. De agenda werd vastgesteld. Er werd een nieuw bestuurslid geïnstalleerd om de taken die het bestuur heeft, beter te coördineren. Daarnaast kwam er nog een vraag voor nieuwe bestuursleden. Vervolgens hebben alle aanwezige commissies het jaar uiteengezet. De lokale dorpskrant wordt overgedragen aan twee nieuwe dames. Zij gaven aan: het gaat goed met de dorpskrant en zij gaan met vol vertrouwen dit werk voortzetten. Daarbij wordt net als bij andere commissies meer ingezet op digitalisering. Vooral social media zal de komende jaren verder uitgewerkt en uitgerold worden. Dit zien zij eerder als een kans dan als een bedreiging. Een punt waar veel om te doen is, is de verkeerscommissie. Zij kaarten de onveilige situatie in het dorp aan. Door verschil van mening met de buurtdorpen blijkt dat er vanaf Noordwolde 60 km p/u gereden mag worden in de buitengebieden en vanaf Boijl 80 km. Dit is verwarrend voor de mensen die erlangs komen omdat er aangegeven wordt dat ook de bebording te wensen overlaat. Daarnaast blijken de doorgaande wegen als racebaan gebruikt te worden. Ook op wegen waar veel kinderen aan wonen en spelen, blijkt structureel te hard worden gereden. Dit tot ergernis van de inwoners. Tijdens de vergadering blijkt dat de bewoners er zelf ook wel wat van kunnen. Zij erkennen dat ze zichzelf ook wel eens schuldig maken aan het te hard rijden door het dorp Een goede zelfkennis dus. Ook een duidelijk punt van aandacht was de straatverlichting. Tien verschillende straatlantaarns en slecht zicht door te weinig straatlantaarns. Net als het vorige punt wordt de gemeente gevraagd om hier nog eens goed naar te kijken. De gebiedswethouder (Hanneke Zonderland) heeft de bestuursleden dan ook uitgenodigd een keer met haar in gesprek te gaan hierover.


Er werd vlak voor de pauze nog een presentatie gegeven over basisschool Matthijsje door de directeur. Hij heeft verteld over de geschiedenis en hoe het er hedendaags aan toe gaat. Hij heeft alle aanwezigen uitgenodigd die de school nog niet goed kennen, een keer op afspraak langs te komen om te zien hoe de school eruitziet en hoe men daar lesgeeft. Na de pauze heeft men het dorpshuis behandeld. Dit bleek nog wat opgeknapt te moeten worden. Zowel binnen als buiten. Ook het toiletblok bij het café moet nog opgeknapt worden. Ondanks dat het nog opgeknapt wordt en ze een kleine 800 euro verlies hebben gedraaid, staan ze er zeer goed voor. De cijfers voor de komende jaren laten dan ook een grote groei zien. Ook de financiële situatie van de PB zelf ziet er bijzonder goed uit. Daarmee kwam er ook een einde aan de vergadering.

Bijzonder om te zien was, dat als er wat moest gebeuren men in grote getale klaar stond om mee te helpen de uitdagingen aan te gaan. Dat maakte ook dat de speeltuin veel sneller nieuwe materialen kan aanschaffen dan dat ze oorspronkelijk dachten.

Namens KSGW bedanken wij alle bestuursleden voor een mooie harmonieuze vergadering, de vele leuke gesprekken met de inwoners die er aanwezig waren.

Op donderdag 5 maart was KSGW ook aanwezig op een speciale training over De Politieke Arena en Media in Groningen.
Wij kregen de training van Marijke Roskam. Zij traint bedrijven en politici o.a. in hoe je soepel om kunt gaan met de media. Zij was presentator voor BNR Radio en werkt als dagvoorzitter en communicatie adviseur.
Daar hebben wij weer veel kennis opgestoken, de training die wij hebben gehad zou ook in onze gemeente niet misstaan.

Op vrijdag 6 maart heeft Krachtig Sociaal Groen een gesprek gehad met Wethouder Hoen over de Mid-Term review.
Een goed gesprek, waarin wij duidelijk konden aangeven wat onze zorgen zijn wat betreft Weststellingwerf.
Daar wordt op terug gekomen op 23 maart tijdens een werkvergadering.