De "Keek op de week" verschijnt wekelijks op de zondag op de website van KSGW. 
U kunt deze nieuwsbrief ook per email thuis ontvangen in pdf als bijlage.
(blind copy, dus geen emailadressen boven de nieuwsbrief)

Aanmelden kan door het sturen van een email naar  ksgw@kpnmail.nl  met de vermelding:
"aanmelden voor Keek op de week ".