k s GROEN

Op deze pagina even meer aandacht voor het aspect groen binnen KSG.
Wij weten allemaal dat er op milieugebied een hoop gaande is in Nederland en daarbuiten: te veel CO2 uitstoot, de globale temperatuur stijgt sneller dan verwacht, het stikstofprobleem, smeltend ijs op de noordpool en stijgende zeespiegel, etc. etc.....     Dit zien we vaak op televisie. We zien het en we staan machteloos want we kunnen er op globale schaal niet veel aan doen. Maar wat kan wel ?

KSG heeft echter de leuze "Verbeter de wereld, begin met jezelf" als uitgangspunt genomen. Hiermee focussen wij ons op onze eigen omgeving, onze eigen gemeente, want daar is op natuur- en milieugebied ook van alles aan de hand. Meestal is dit op kleine schaal, waarbij we soms niet in de gaten hebben dat we de gevolgen zelf veroorzaakt hebben, maar waar we wel iets aan kunnen doen.

We zien kennelijk niet het verband tussen oorzaak en gevolg, omdat we onze plaats in de natuur niet meer weten. Sterker nog, wij hebben het grootste deel van wat wij als natuur ervaren, door de jaren heen zelf gemaakt (denken we), en we staan ook boven de dieren (denken we). Wij houden weinig rekening met de gevolgen voor veel soorten grote en kleine dieren.

Dit heeft gevolgen voor ons als mensen, want, of we willen of niet, we zitten in datzelfde ecosysteem, met de dieren en planten. Laten we niet vergeten dan wij de natuur nodig hebben, maar de natuur ons niet!

Andries van der Veen is gepensioneerd en heeft heel lang een agrarisch bedrijf in onze gemeente gehad. Na zijn pensioen is hij insecten gaan filmen en heeft hun levensloop bestudeerd. Hij heeft ons benaderd om hier aandacht aan te schenken. Hij heeft overigens prachtige films gemaakt, waarin veel hoofdrolspelers insecten in onze gemeente zijn. Bijvoorbeeld de vlinder Koolwitje. Deze kwamen jaren geleden vaak voor in Weststellingwerf, maar nu zie je er hier en daar nog eentje fladderen.

Andries heeft het onderzocht en.. gefilmd en kwam tot de conclusie dat de oorzaak ligt bij Caparis, die in opdracht van de gemeente in augustus begint de bermen te maaien. En laat dat nauw net een belangrijke locatie zijn waar het Koolwitje zich ontwikkelt. Door het te vroeg maaien wordt een hele populatie uitgeroeid.

Andries gaf aan dat als je dat maaien 2 maanden later doet, dus eind oktober, het probleem is opgelost. En zo zijn er tal van problemen onder insecten en kleine dieren als de egel. 
Deze zaken zijn met kennis van en aandacht voor deze dieren met vaak kleine ingrepen op te lossen. Hiernaast zijn film  over de ontwikkeling van het Koolwitje (in Weststellingwerf).

 

de foto's hier boven zijn gemaakt in een tuin van een woning aan de Kruistraat. Deze tuin is ingericht als natuurtuin voor allerlei insecten (en vogels).

Andries van der Veen